Иргэний хэрэг

Хайлт хийх



// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5408 шийдвэр. (хуудас 6/109)
2019.06.20 001/ХТ2019/00984 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Т ХХК Ш ХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00974 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон “М ” ТБАГУТҮГ Г ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00980 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон К ХХК Х, Б
2019.06.20 001/ХТ2019/00985 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон П Баянхонгор аймгийн Заг сумын дунд сургууль
2019.06.20 001/ХТ2019/00975 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон З Б
2019.06.11 001/ХТ2019/00888 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “Э” ХХК-ийн Ш.Т-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00885 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “Э” ХХК-ийн Б.Х-т
2019.06.11 001/ХТ2019/00893 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.О-ийн БДСГазарт
2019.06.11 001/ХТ2019/00882 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан ХХААХҮЯ-ны харьяа АДОБАЗахиргаа “Х” ХХК-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00897 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “У” ХХК-ийн “И” ХХК-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00881 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “С” ХХК-ийн Б.Ө-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00879 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “П” ХХК, Д.А нарын “Б” ХХК-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00886 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.Т-ын Ц.Б-т
2019.06.11 001/ХТ2019/00883 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Л-гийн ХХЕГ нарт
2019.06.11 001/ХТ2019/00899 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ж--гийн Д.М-, Ч.М- нарт
2019.06.11 001/ХТ2019/00884 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Д.У-гийн МСҮТ-д
2019.06.11 001/ХТ2019/00880 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Г.Б-ы Д.Г-од
2018.06.11 001/ХТ2019/00896 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Э-ын Д.Э-од
2019.06.11 001/ХТ2019/00894 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Э-гийн “Б цэцэрлэг” Боловсрол сургалтын байгууллага, Б.Б- нарт
2018.06.11 001/ХТ2019/00895 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.C-ын Ц.C-д
2018.06.11 001/ХТ2019/00887 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан А.Б-, Э.Э- нарын УБТЗ-д
2019.06.25 001/ХТ2019/00996 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “Э” ХХК-ийн Б.Б-т
2017.06.25 001/ХТ2019/00994 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.С-ын Ц.Б-д
2019.06.25 001/ХТ2019/00995 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Л.З-гийн Ч.Б-д
2019.06.06 001/ХТ2019/00869 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан С.О-ийн “ТК” ХХК-д
2019.06.25 001/ХТ2019/00992 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ш ХХК Г ХХК, М ХХК
2019.06.25 001/ХТ2019/00991 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Э ХХК Н ХХК-ийн Ү
2019.06.25 001/ХТ2019/00990 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Э.Ж “С” ХХК, “Х” ХХК
2019.06.06 001/ХТ2019/00867 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан А.Б, З.Г, Л.Б нарын Т.О-т
2019.06.04 001/ХТ2019/00858 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.О-ийн “С” ХХК, “Г” ХХК, “Га” ХХК, Ц.Д, Л.Ц
2019.06.25 001/ХТ2019/00989 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд П.П Ж ХХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00857 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Б-ийн Т.Б-д
2019.06.20 001/ХТ2019/00982 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н ХХК А ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00979 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А ХХК Н.Х
2019.06.20 001/ХТ2019/00978 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Т Б.Л
2019.06.20 001/ХТ2019/00977 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ш.Ц Х ОНӨААТҮГ
2019.06.20 001/ХТ2019/00976 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Т ХХК Л.Г
2019.05.24 001/ХТ2019/00768 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Э, А ХХК НШШГГ
2019.05.24 001/ХТ2019/00774 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Ц Х.Н
2019.05.24 001/ХТ2019/00769 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Т ХХК ЧС ХХК
2019.05.31 001/ХТ2019/00834 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “X” ХХК-ийн “Т” ХХК-д
2019.05.24 001/ХТ2019/00770 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан СЭСК ХХК Д.Н
2019.05.31 001/ХТ2019/00836 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Х.Ү-, Ж.Д- нарын НШШГГ-т
2019.05.31 001/ХТ2019/00838 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.М-ын Н.Э-д
2019.05.30 001/ХТ2019/00819 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан С.М-ийн Б.М-т
2019.05.30 001/ХТ2019/00818 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.Н-ийн Цэцэрлэг
2019.05.30 001/ХТ2019/00817 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “А-Ө” ХХК-ийн “Н-Э” ХХК-д
2019.05.23 001/ХТ2019/00761 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Ц-ын БГДЭМНДХ, БХЯ, БХТА, ЦТЭ УТҮГазарт
2019.05.23 001/ХТ2019/00760 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Х.Б-гийн НЗД-ид
2019.05.23 001/ХТ2019/00759 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан А.Б-гийн Д.Ц, Н.Д нарт