Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5418 шийдвэр. (хуудас 7/109)
2019.05.31 001/ХТ2019/00834 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “X” ХХК-ийн “Т” ХХК-д
2019.05.24 001/ХТ2019/00770 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан СЭСК ХХК Д.Н
2019.05.31 001/ХТ2019/00836 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Х.Ү-, Ж.Д- нарын НШШГГ-т
2019.05.31 001/ХТ2019/00838 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.М-ын Н.Э-д
2019.05.30 001/ХТ2019/00819 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан С.М-ийн Б.М-т
2019.05.30 001/ХТ2019/00818 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.Н-ийн Цэцэрлэг
2019.05.30 001/ХТ2019/00817 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан “А-Ө” ХХК-ийн “Н-Э” ХХК-д
2019.05.23 001/ХТ2019/00761 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Ц-ын БГДЭМНДХ, БХЯ, БХТА, ЦТЭ УТҮГазарт
2019.05.23 001/ХТ2019/00760 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Х.Б-гийн НЗД-ид
2019.05.23 001/ХТ2019/00759 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан А.Б-гийн Д.Ц, Н.Д нарт
2019.05.14 001/ХТ2019/00695 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Г, Р.Т нарын Ж.Б, Н.С, Д.Д нарт
2019.05.14 001/ХТ2019/00696 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ч.У, Д.Л- нарын НШШГГ-т
2019.05.14 001/ХТ2019/00694 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Б-гийн Д.Ш-д
2019.06.18 001/ХТ2019/00951 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.О Д.З
2019.06.18 001/ХТ2019/00950 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.С М.Г
2019.06.18 001/ХТ2019/00948 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд П.П Э ХХК
2019.06.14 001/ХТ2019/00933 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М ХХК Л ХХК, О ХХК нар
2019.06.14 001/ХТ2019/00931 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Х.Э, Э.А нар Т.Б
2019.06.14 001/ХТ2019/00930 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.М М ХХК
2019.06.13 001/ХТ2019/00909 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б ХХК Т СӨХ
2019.06.13 001/ХТ2019/00903 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М.ХХК Р.Т
2019.06.13 001/ХТ2019/00901 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А.Б С.Б
2019.06.11 001/ХТ2019/00898 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Л.Б Ж.Ч
2019.06.06 001/ХТ2019/00866 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд В Б.Б
2019.06.04 001/ХТ2019/00855 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б К ХХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00854 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ч ХХК “Н” ХХК, “Ш” ХХК
2019.05.31 001/ХТ2019/00822 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.Ц Ц ХХК
2019.05.31 001/ХТ2019/00821 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Ц Б
2019.05.31 001/ХТ2019/00820 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н.Н ТЗ
2019.05.30 001/ХТ2019/00802 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Н ХХК Д.Ц
2019.05.30 001/ХТ2019/00801 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.А “Х” ХХК, Д.Ар, С.Ц нар
2019.06.14 001/ХТ2019/00923 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах О.Б Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг
2019.05.30 001/ХТ2019/00800 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд У ХХК П.Б
2019.06.04 001/ХТ2019/00841 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... консалтинг” ХХК Э.Ж
2019.05.28 001/ХТ2019/00791 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд П.Б М ХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00843 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах З.Н М.Б
2019.05.18 001/ХТ2019/00790 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд И ХХК М ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00973 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...ТО” ХХК “...-Овоо” ТӨХК
2019.05.28 001/ХТ2019/00788 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Э ХХК Эр ХХК
2019.06.20 001/ХТ2019/00972 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...текс” ХХК : “...текс” ХХК Хариуцагч: “... текстайл групп” ХХК-ийн ажиллагсдын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо
2019.06.20 001/ХТ2019/00970 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Н.Д С.А, Г.Г
2019.05.23 001/ХТ2019/00749 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М ХХК С.А
2019.06.20 001/ХТ2019/00971 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... шанд” ХХК Я.Г, Д.Н
2019.06.20 001/ХТ2019/00969 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ч.Г
2019.06.20 001/ХТ2019/00968 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...роуд” ХХК “...эх булаг” ХХК
2019.05.23 001/ХТ2019/00748 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ж Ш ХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00845 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Б..” ХХК “Б.. дөл” ХХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00846 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “... банк” ХХК Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын шийдвэр гүйцэтгэх алба, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харьяа Налайх дүүрэг дэх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг
2019.05.28 001/ХТ2019/00780 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Э.С “...групп” ХХК
2019.06.04 001/ХТ2019/00844 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “...капитал партнерс ББСБ” ХХК “...барс” ХХК