Шүүхүүд

Нэр Холбоо барих хаяг
Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороонд байрлах Монгол кино үйлдвэрийн "Үзвэрийн контор"-ын барилга
Утас:7000-9104 Факс:7000-9103 Зип код:13344
Веб сайт: http://www.bzd.civilcourt.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг
Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын гудамж
Утас:263446 , 261912 Факс:70118669 Зип код:14201
Веб сайт: http://www.civilcourt.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг
Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын гудамж
Утас:263426 Факс:263426 Зип код:14201
Веб сайт: http://www.civilcourt.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэг
Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө
Утас:70134243 Факс:70007043 Зип код:16051
Веб сайт: http://bayangol.civilcourt.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянгол дүүрэг
Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө
Утас:70007081 Факс:70007043 Зип код:
Веб сайт: http://khan-uul.civilcourt.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг
Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө
Утас:70007081 Факс:70007043 Зип код:
Веб сайт: http://songinokhairkhan.civilcourt.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг
Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
Утас:70212094 Факс:70210234 Зип код:
Веб сайт: http://baganuurshuukh.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Багануур дүүрэг
Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2-р Хороо, Хуульчдын гудамж, Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн байр
Утас:70233880 Факс:70232508 Зип код:12790
Веб сайт: http://www.court4th.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Налайх дүүргийн бүх нутаг дэсгэр
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, их засгийн өргөн чөлөө, Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр
Утас:11-458240 Факс: Зип код:13361
Веб сайт: http://bsch-districtcriminalcourt.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг
Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, их засгийн өргөн чөлөө, Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр
Утас:11-458240 Факс:(976)11-458384 Зип код:13361
Веб сайт: http://bsch-districtcriminalcourt.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо, их засгийн өргөн чөлөө, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр
Утас:11-458240 Факс: Зип код:13361
Веб сайт: http://bsch-districtcriminalcourt.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэг
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо
Утас:70187589 Факс:70181375 Зип код:18032
Веб сайт: http://bkhs-criminalcourt.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянгол дүүрэг
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр
Утас:70187589 Факс:70181375 Зип код:210136
Веб сайт: http://bkhs-criminalcourt.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 17-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн байр
Утас:70187589 Факс:70181375 Зип код:210136
Веб сайт: http://bkhs-criminalcourt.gov.mn/
Е-майл: d_b[email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг
Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
Утас:70212094 Факс:70210234 Зип код:
Веб сайт: http://baganuurshuukh.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Багануур дүүрэг
Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2-р Хороо, Хуульчдын гудамж, Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн байр
Утас:70233880 Факс:70232508 Зип код:12600
Веб сайт: www.court4th.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Налайх дүүргийн бүх нутаг дэсгэр
Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум
Утас:70332081 Факс:70332081 Зип код:
Веб сайт: http://www.arcourt.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум
Утас:70422121 Факс:70422121 Зип код:83129
Веб сайт: http://www.courtbu.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум
Утас:70440554 Факс:70442453 Зип код:64090
Веб сайт: http://www.bayankhongor.court.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Булган сум Булган аймаг
Утас:70342204 Факс:70342989 Зип код:63085
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум
Утас:70484175 Факс:70483775 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.go.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум
Утас:70543129 Факс:70543129 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70375085 Факс:70375612 Зип код:45000
Веб сайт: http://www.courtda.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг, Сайншанд
Утас:70522612 Факс:70522612 Зип код:
Веб сайт: http://court.do.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70582540 Факс:70582540 Зип код:21075
Веб сайт: http://www.courtdornod.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум
Утас:70522418 Факс:70593692 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.du.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай
Утас:70463073 Факс:70463073 Зип код:81095
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас:70356039 Факс:70359721 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум
Утас:70533633 Факс:70533631 Зип код:46081
Веб сайт: http://www.umnugovicourt.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322547 Факс:70322547 Зип код:62000
Веб сайт: http://uv-sumdund.court.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум
Утас:70518538 Факс:70518538 Зип код: 22679
Веб сайт: http://www.sukhbaatarcourt.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70362294 Факс:70362294 Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум
Утас:70272421 Факс:70272421 Зип код:41111
Веб сайт: http://tuvcourt.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452484 Факс:70452484 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Утас:70433912 Факс: Зип код:84147
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум
Утас:70383257 Факс:70384652 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70562290 Факс:70562290 Зип код:
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Их тойруу 81/1
Утас:(976-11) 331061 Факс:331061, 70111373 Зип код:14193
Веб сайт: http://www.admincourt.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сум
Утас:70332008 Факс:70332008 Зип код:65139
Веб сайт: http://www.arcourt.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум
Утас:70422027 Факс:70422416 Зип код:83129
Веб сайт: http://www.courtbu.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум
Утас:70440554 Факс:70442186 Зип код:64090
Веб сайт: http://www.bayankhongor.court.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Булган сум Булган аймаг
Утас:70342204 Факс:70342989 Зип код:63085
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум
Утас:70483775 Факс:70483775 Зип код:82130
Веб сайт: http://court.go.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум
Утас:70543129 Факс:70543010 Зип код:42019
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дархан-Уул аймаг Дархан сум
Утас:70370023 Факс:70373180 Зип код:45065
Веб сайт: http://www.darkhancourt.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорноговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг, Сайншанд
Утас:70522418 Факс:70522418 Зип код:44107
Веб сайт: http://court.do.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Айраг, Даланжаргалан, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Иххэт, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Сайншанд сумд
Дорнод аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70584588 Факс:70584588 Зип код:21075
Веб сайт: http://www.courtdornod.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дундговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум
Утас:70593016 Факс:70593692 Зип код:48101
Веб сайт: http://www.dundgovi-court.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:81095
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан, Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд
Орхон аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Утас:70356039, 70357306 Факс:70357306 Зип код:61000
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум
Утас:70533527 Факс:70533631 Зип код:46081
Веб сайт: http://www.umnugovicourt.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо сумд
Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Утас:70322448 Факс:70322448 Зип код:62000
Веб сайт: http://uv-sumdund.court.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан, Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд
Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум
Утас:70518727 Факс:70518727 Зип код:22679
Веб сайт: http://www.sukhbaatarcourt.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70362294 Факс:70362294 Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд
Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум
Утас:70272421 Факс:70272421 Зип код:41111
Веб сайт: http://tuvcourt.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Увс аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452484 Факс:70452202 Зип код:85165
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:70432450 Зип код:84147
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви, Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Мөнххайрхан, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, Ховд сумд
Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум
Утас:70383257 Факс:70384652 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Хэнтий аймаг, Өндөрхаан
Утас:70562191 Факс:70562516 Зип код:23123
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн Батноров, Батширээт, Баян-Адарга, Баян-Овоо, Баянхутаг, Биндэр, Дадал, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Мөрөн, Норовлин, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн Цэнхэрмандал сумд
Архангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сум
Утас:70333469 Факс:70333469 Зип код:65139
Веб сайт: http://www.arcourt.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум
Утас:70423510 Факс:70423510 Зип код:83129
Веб сайт: http://www.courtbu.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баянхонгор аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум
Утас:70442186 Факс:70442186 Зип код:64090
Веб сайт: http://www.bayankhongor.court.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Булган сум Булган аймаг
Утас:70342204 Факс:70342989 Зип код:63085
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говь-Алтай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум
Утас:70483775 Факс:70483775 Зип код:82130
Веб сайт: http://www.court.go.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум
Утас:70543129 Факс:70543010 Зип код:42019
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дархан-Уул аймаг Дархан сум
Утас:70370023 Факс:70373180 Зип код:45065
Веб сайт: http://www.darkhancourt.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дорноговь аймаг, Сайншанд
Утас:70522340 Факс:70522340 Зип код:44107
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Айраг, Даланжаргалан, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Иххэт, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Сайншанд сумд
Дорнод аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дорнод аймаг /Хэрлэн сум/
Утас:70582440 Факс:70582440 Зип код:21075
Веб сайт: http://www.courtdornod.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дундговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум
Утас:70593705 Факс:70593692 Зип код:48101
Веб сайт: http://www.dundgovi-court.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Завхан аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:81095
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан, Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд
Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Утас:70356039, 70357306 Факс:70357306 Зип код:61000
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум
Утас:70533147 Факс:70533631 Зип код:46081
Веб сайт: http://www.umnugovicourt.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо сумд
Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322257 Факс:70322257 Зип код:62000
Веб сайт: http://uv-sumdund.court.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан, Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд
Сүхбаатар аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум
Утас:70518228 Факс:70518228 Зип код:22679
Веб сайт: http://www.sukhbaatarcourt.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сэлэнгэ аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70362294 Факс:70362294 Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд
Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум
Утас:70272421 Факс:70272421 Зип код:41111
Веб сайт: http://tuvcourt.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Увс аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452484 Факс:70452202 Зип код:85165
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Ховд аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Ховд аймаг дахь Эрүү, Иргэний давж заалдах шатны шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433843 Факс:70433843 Зип код:84147
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви, Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Мөнххайрхан, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, Ховд сумд
Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх ХӨВСГӨЛ АЙМАГ, МӨРӨН СУМ
Утас:70384652 Факс:70384652 Зип код:67123
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Хэнтий аймаг, Өндөрхаан
Утас:70562191 Факс:70562516 Зип код:23123
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн Батноров, Батширээт, Баян-Адарга, Баян-Овоо, Баянхутаг, Биндэр, Дадал, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Мөрөн, Норовлин, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн Цэнхэрмандал сумд
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум
Утас:70527080 Факс:70527334 Зип код:44010
Веб сайт: http://www.court.zamin-uud.do.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Эрдэнэ, Өргөн, Замын-Үүд сумд
Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын шүүх Завхан аймаг, Тосонцэнгэл сум
Утас:70468075 Факс:70468075 Зип код:81030
Веб сайт: http://www.court.tosontsengel.za.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн Тэс, Баянтэс, Баянхайрхан, Асгат, Түдэвтэй, Нөмрөг, Тэлмэн, Их-Уул, Тосонцэнгэл сумд
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум
Утас:70535181 Факс:70535163 Зип код:23123
Веб сайт: http://khanbogdshuukh.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций, Ханбогд сумд
Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын шүүх Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум
Утас:70327488 Факс:70327878,70327499 Зип код:62099
Веб сайт: http://www.kharkhorincourt.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий, Есөнзүйл, Өлзийт, Бүрд, Баян-Өндөр сумд
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүх Сэлэнгэ аймаг Мандал сум
Утас:70367668 Факс:70367668 Зип код:43030
Веб сайт: http://www.court.zuunkharaa.se.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол сумд
Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум, хөтөл
Утас:70368122 Факс:70368122 Зип код:43131
Веб сайт: http://www.court.se.khotol.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Сант, Сайхан сумд
Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:75119175 Факс: Зип код:84210
Веб сайт: http://www.court26.kho.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Булган, Алтай, Үенч, Цэцэг, Мөст сумд
Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх Хэнтий аймаг, Бор өндөр сум
Утас:70567006 Факс:70567013 Зип код:23180
Веб сайт: http://www,borundur.khe.court.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн Галшар, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сумд
Захиргааны хэргийн давж шатны шүүх - Анхан шатны журмаар Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:7013-0104 Факс:7013-0104 Зип код:
Веб сайт: www.admincourt2.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Багахангай дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх Налайх дүүрэг
Утас:7023-3880 Факс:976-70232508 Зип код:12790
Веб сайт: www.court4th.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Багануур дүүргийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Багахангай дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Налайх дүүрэг
Утас:7023-3880 Факс:976-70232508 Зип код:12790
Веб сайт: www.court4th.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Багануур дүүргийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Нэр Холбоо барих хаяг
Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Утас:70332867 Факс:70332867 Зип код:65139
Веб сайт: http:///www.court.ar.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Утас:70427000 Факс:70427000 Зип код:83129
Веб сайт: http://www.courtbu.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Баянхонгор аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Утас:70440554 Факс:70442186 Зип код:64101
Веб сайт: http://www.court.bkh.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Булган сум Булган аймаг
Утас:70342204 Факс:70342989 Зип код:63085
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говь-Алтай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум
Утас:70484175 Факс:70483775 Зип код:82130
Веб сайт: http://www.court.go.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Говьсүмбэр аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум
Утас:70543129 Факс:70543010 Зип код:42019
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70375085 Факс:70375612 Зип код:45000
Веб сайт: http://www.courtda.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70375085 Факс:70375612 Зип код:45000
Веб сайт: http://www.courtda.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дорноговь аймаг Сайншанд сум
Утас:70522602 Факс:70522602 Зип код:44107
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дорнод аймаг /Хэрлэн сум/
Утас:70582228 Факс:70584865 Зип код:21075
Веб сайт: http://courtdornod.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Дундговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум
Утас:70593016 Факс:70593692 Зип код:48101
Веб сайт: http://dundgovi-court.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Завхан аймаг, Улиастай
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:81095
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Утас:70359678 Факс:70357301 Зип код:61000
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Утас:70359678 Факс:70357301 Зип код:61000
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өмнөговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум
Утас:70532445 Факс:70533631 Зип код:46081
Веб сайт: http://www.umnugovicourt.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Өвөрхангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322788 Факс:70322257 Зип код:62173
Веб сайт: http://court.ov.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
Утас:70518447 Факс:70518727 Зип код:01512-21727
Веб сайт: http://sukhbaatarcourt.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сэлэнгэ аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70362294 Факс:7036-2294 Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Төв аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум
Утас:70272421 Факс:70272421 Зип код:41111
Веб сайт: http://tuvcourt.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452484 Факс:70452202 Зип код:85165
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Ховд аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:50434167 Зип код:84147
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Утас:70383257 Факс:70382539 Зип код:01382-22517
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Хэнтий аймаг, Өндөрхаан
Утас:70562191 Факс:70562516 Зип код:23123
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Баруун сэлбийн гудамж -13
Утас:320791 Факс:310678 Зип код:
Веб сайт: http://www.citycourtofcriminalappeals.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Баруун сэлбийн гудамж -13
Утас:320791 Факс:310678 Зип код:
Веб сайт: http://www.citycourtofcivilappeals.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:7013-0104 Факс:7013-0104 Зип код:
Веб сайт: www.admincourt2.gov.mn
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Нэр Холбоо барих хаяг
Улсын дээд шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:51-261455 Факс:11-320622 Зип код:
Веб сайт: http://www.supremecourt.mn/
Е-майл: [email protected]
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж