Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-05-06
Шүүх Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2019 оны 05 дугаар сарын 10 өдөр

10 цаг 00 минут

А-нарт холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.4-д зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.4-д зааснаар шүүгдэгч А-нарт холбогдох хэргийг хойшлуулж шийдвэрлэв. 

Даргалагч шүүгч: Ю.Энхмаа

 

2019 оны 05 дугаар сарын 09 өдөр

12 цаг 00 минут

Э-д холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Э-д холбогдох хэргийг гэм буруугийн шүүх хуралдааныг зарлаж шийдвэрлэв. 

Даргалагч шүүгч: Ш.Гандансүрэн

 

2019 оны 05 дугаар сарын 09 өдөр

11 цаг 00 минут

Ж-нарт холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.4-д зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.4-д зааснаар шүүгдэгч Ж-нарт холбогдох хэргийг хойшлуулж шийдвэрлэв. 

Даргалагч шүүгч: Ш.Гандансүрэн

 

 

2019 оны 05 дугаар сарын 09 өдөр

10 цаг 00 минут

О-д холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 1 дэх зааснаар шүүгдэгч О-д холбогдох хэргийг 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэв. 

Даргалагч шүүгч: Ш.Гандансүрэн

 

 

2019 оны 05 дугаар сарын 09 өдөр

14 цаг 00 минут

П-д холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх зааснаар шүүгдэгч П-д холбогдох хэргийг прокурорт буцааж шийдвэрлэв. 

Даргалагч шүүгч: Ю.Энхмаа

 

 

 

2019 оны 05 дугаар сарын 09 өдөр

10 цаг 00 минут

Э-д холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.3-д зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.3-д зааснаар шүүгдэгч Э-д холбогдох хэргийг прокурорт буцааж шийдвэрлэв. 

Даргалагч шүүгч: Ю.Энхмаа

 

 

2019 оны 05 дугаар сарын 08 өдөр

12 цаг 00 минут

З-д холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.3-д зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.3-д зааснаар шүүгдэгч З-д холбогдох хэргийн шүүх хуралдаанаар шүүгдэгчийг 1 жилийн хугацаагаар тэнсэж шийдвэрлэв. 

Даргалагч Ерөнхий шүүгч: Ц.Отгонжаргал

 

2019 оны 05 дугаар сарын 08 өдөр

11 цаг 00 минут

О-д холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар шүүгдэгч О-д холбогдох хэргийн шүүх хуралдаанаар шүүгдэгчийг 3 жилийн хугацаагаар тэнсэж шийдвэрлэв. 

Даргалагч Ерөнхий шүүгч: Ц.Отгонжаргал

 

 

2019 оны 05 дугаар сарын 08 өдөр

11 цаг 00 минут

Б-д холбогдох цагдан хорионы хуралдааннаар Б-г нэг сарын  хугацаагаар цагдан хориог сунгаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ж.Мөнхтуяа

 

2019 оны 05 дугаар сарын 08 өдөр

10 цаг 00 минут

М, Б-нарт холбогдох цагдан хорионы хуралдааннаар Б-г 7 хоногийн хугацаагаар цагдан хориог сунгаж, М-г суллаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ж.Мөнхтуяа

 

2019 оны 05 дугаар сарын 07 өдөр

14 цаг 00 минут

Ч-д холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Ч-д холбогдох хэргийн шүүх хуралдаанаар шүүгдэгчийг 800 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 800.000 төгрөгөөр торгуулийн ял оногдуулж шийдвэрлэв. 

Даргалагч шүүгч: Ш.Гандансүрэн

 

2019 оны 05 дугаар сарын 07 өдөр

12 цаг 00 минут

А-д холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч А-д холбогдох хэргийн шүүх хуралдааныг 2019 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэл хойшлуулж шийдвэрлэв. 

Даргалагч шүүгч: Ш.Гандансүрэн

 

2019 оны 05 дугаар сарын 07 өдөр

11 цаг 00 минут

Б-д холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Б-д холбогдох хэргийн шүүх хуралдаанаар шүүгдэгчийг цагаатгаж хэргийг прокурорын газарт буцааж шийдвэрлэв. 

Даргалагч шүүгч: Ш.Гандансүрэн

 

 

2019 оны 05 дугаар сарын 07 өдөр

10 цаг 30 минут

У-нарт холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-д зааснаар шүүгдэгч У-нарт холбогдох хэргийн шүүх хуралдааныг 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ю.Энхмаа

 

2019 оны 05 дугаар сарын 06 өдөр

16 цаг 30 минут

Т-д холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Т-д холбогдох шүүх хуралдаанаар шүүгдэгчид хорих ял оногдуулахгүйгээр 6 сарын хугацаагаар тэнсэж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ю.Энхмаа

 

2019 оны 05 дугаар сарын 06 өдөр

16 цаг 00 минут

Е-д холбогдох шүүх хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Е-д холбогдох шүүх хуралдаанаар шүүгдэгчид 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ю.Энхмаа

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан Төв аймгийн Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн нарийн бичгийн дарга Б.Буянхишиг

 

 

 

Оруулсан 2019-05-10 15:48:08
Үзсэн 51

Хэвлэх | Буцах