Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-05-08
Шүүх Баянхонгор аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2019 ОНЫ  5 ДУГААР САРЫН 8-НЫ ӨДӨР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

       1. А.Өлзийгийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Д.Отгончулуун

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, бусад хэсгийг  хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

        2. Д.Пүрэвийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Д.Отгончулуун

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, бусад хэсгийг  хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

        3. Д.Нарантуяагийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Д.Отгончулуун

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, бусад хэсгийг  хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

        4. Я.Шагдарсүрэнгийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Д.Отгончулуун

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийн шаардлагыг  бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

         5. Д.Баатархуягийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Д.Отгончулуун

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, бусад хэсгийг  хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

         6. З.Цэенпилийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал болон хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 11 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Д.Отгончулуун

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж  шийдвэрлэв

         7. Г.Э-ийн нэхэмжлэлтэй, харуцагч Л.Г-д холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 12 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Д.Отгончулуун

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдааныг 2019 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 12 цаг 30 минут хүртэл хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

         8. Ц.Болдын хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 12 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Д.Отгончулуун

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж  шийдвэрлэв.

         9. П ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, харуцагч А ХХК-д холбогдох “206.849.056 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг 2019 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 12 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Шүүгч Д.Отгончулуун

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдааныг 2019 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 11 цаг 30 минут хүртэл хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

 

Оруулсан 2019-05-15 12:19:48
Үзсэн 37

Хэвлэх | Буцах