Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-05-10
Шүүх Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Эрүүгийн хэрэг

2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Д.Ганболдод холбогдох эрүүгийн хэргийг Д.Баттулга  даргалж, хянан хэлэлцээд шүүгдэгч Д.Ганболдод 500 нэгж буюу 500,000 төгрөгөөр ялаар шийтгэв.

2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар А.Отгонбаярт холбогдох эрүүгийн хэргийг Д.Баттулга  даргалж, хянан хэлэлцээд шүүгдэгч А.Отгонбаярт ялаар шийтгэв.

2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Ө.Эрээнтовчид холбогдох эрүүгийн хэргийг Д.Баттулга  даргалж, хянан хэлэлцээд шүүгдэгч Ө.Эрээнтовчид 2000 нэгж буюу 2,000,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэв.

2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1 дэх хэсэгт зааснаар Б.Баярмагнайд холбогдох эрүүгийн хэргийг Д.Баттулга  даргалж, хянан хэлэлцээд шүүгдэгч Б.Баярмагнайд ялаар шийтгэв.

2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Б.Даваасүрэнд холбогдох эрүүгийн хэргийг Д.Баттулга  даргалж, хянан хэлэлцээд шүүгдэгч Б.Даваасүрэнд 27,000 нэгж буюу 27,000,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэв.

2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар М.Намхайдоржид холбогдох эрүүгийн хэргийг Д.Баттулга  даргалж, хянан хэлэлцээд шүүгдэгч М.Намхайдоржид ялаар шийтгэв.

2019 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.2 дахь хэсэгт зааснаар М.Хаштөгсөд холбогдох эрүүгийн хэргийг С.Өлзий-Отгон  даргалж, хянан хэлэлцээд шүүгдэгч М.Хаштөгсөд 450 нэгж буюу 450,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэв.

Иргэний хэрэг

2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр товлогдсон Г.Зоригтын хүсэлттэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа  даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр товлогдсон Г.Зоригтын хүсэлттэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа  даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр товлогдсон Х.Батцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Ц.Гарамд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа  даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Оруулсан 2019-05-15 14:40:52
Үзсэн 34

Хэвлэх | Буцах