Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-06-04
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

09:00

1. Ё.Д-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Б.Э-д холбогдох хүүхдийн эцэг тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

                        09:00

2. У.Б-ийн хүсэлттэй Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

09:20

3. Д.С-ийн хүсэлттэй Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

4. Ц.О-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Э.А-д холбогдох гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тэтгэлэг гаргуулах, дундын эд хөрөнгөөс ногдох хэсэг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

5. М.Н-ийн хүсэлттэй С.М-г эрэн сурвалжлуулахыг хүссэн хүсэлтийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

6. Ж.О-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч У.Б, Ц.О нарт холбогдогдох 3,400,000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд зохигчдын эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

7. Агромаштех ХХК-ийн захирамжид гаргасан гомдол хэлэлцэх тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд гомдлыг хангахаас татгалзаж, шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа, шүүгч М.Оюунцэцэг, шүүгч З.Тунгалагмаа

8. Г.Г-ийн шүүгчийн захирамжид гаргасан гомдол хэлэлцэх тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд гомдлыг хангахаас татгалзаж, шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа, шүүгч Д.Оюундарь, шүүгч З.Тунгалагмаа

9. Я.А-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч ДУА БСУГ- т холбогдох тэтгэмж 2,517,600 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанд хариуцагчийг оролцуулахаар хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

10. Р.Б-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Б.Б, Б.С, Б.Д, ЛИ ХХК нарт холбогдох хүчин төгөлдөр хэлцлийн үр дагаврыг арилгуулах, орон сууц албадан чөлөөлүүлэх тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдааныг хариуцагчийн төлөөлөгчийн өмгөөлөгч авах нотлох баримт гаргуулах тухай хүсэлтийг хангаж хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

11. Ц.О-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч ДУА ШШГ-т холбогдох үнэлгээ хүчингүйд тооцуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдааныг нэхэмжлэгчийн хүсэлтээр хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

12. Н.О-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч О.Б, Л.ХХК-д холбогдох Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгчөөр тогтоолгох, үл хөдлөх хөрөнгүүдийг барьцаанаас чөлөөлүүлэх тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдааныг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хэргийн материалтай танилцах хүсэлтийг хангаж шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

Оруулсан 2019-06-04 16:10:43
Үзсэн 85

Хэвлэх | Буцах