Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-06-06
Шүүх Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Орхон аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхээр

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр хянан хэлэлцэгдсэн

шүүх хуралдааны тойм                             

2019.06.06-ны өдөр                                                                        Баян-Өндөр сум

                   

1. Орхон аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 00195 дугаар шийдвэртэй, Хаан банкны Орхон салбарын Оюут тооцооны төвийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Т.Бямбасүрэн, Ц.Энхбат, Т.Баасанжаргал нарт холбогдох 2014 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн №ЗГ 14/94 тоот зээлийн гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах, зээлийн гэрээний үүрэгт 96.244.222 төгрөг гаргуулах, барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахыг хүссэн үндсэн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Ц.Энхбатын зээлийн эргэн төлөлтөд төлсөн 10.078.421 төгрөгийг зээлийн хүүгээс хасуулахыг хүссэн сөрөг нэхэмжлэлтэй, бие даасан шаардлага гаргасан гуравдагч этгээд Т.Баасанбямбын Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Уурхайчин баг 3 дугаар хороолол 22 дугаар байр 40 тоот 2 өрөө орон сууцыг барьцаалсан барьцааны гэрээнүүдийг хүчин төгөлдөр бусд тооцуулахыг хүссэн бие даасан шаардлагатай иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Хатанбаатарын давж заалдсан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 16 7.1.1-т зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээжээ.                        

.                  

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд оролцогчдын талаарх мэдээлэл

Давж заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн нийт хэргийн тоо

ДЗШ-ны журмаар хэргийг нь шийдвэрлэхэд оролцсон хэргийн оролцогчдын тоо

ДЗШ-ны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан хүний тоо

ДЗШ-ны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргаагүй хүний тоо

Нүүдэллэн ажилласан эсэх

1

6

0

3              

                                                                  

 

Тойм гаргасан: Нарийн бичгийн дарга Ө.Оюумаа                                                                         

              

Оруулсан 2019-06-10 09:43:30
Үзсэн 41

Хэвлэх | Буцах