Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-07-29
Шүүх Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2019 оны 07 дугаар сарын 22-наас 2019 оны 7 дугаар сарын 26-ны

 өдрийн шүүх хуралдааны тойм

2019 оны 07 дугаар сарын 22 өдөр

09 цаг 30 минут

О-д холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч О-д холбогдох хэргийг  2019 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн 14 цаг 00 минут хүртэл хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Т.Батжаргал

2019 оны 07 дугаар сарын 22 өдөр

09 цаг 30 минут

Г-д холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-д зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-д зааснаар шүүгдэгч Г-д холбогдох хэргийг  2019 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14 цаг 00 минут хүртэл хугацаагаар хойшлуулж  шийдвэрлэв.

Даргалагч Ерөнхий шүүгч: Ц.Отгонжаргал

2019 оны 07 дугаар сарын 22 өдөр

10 цаг 00 минут

А-нарт холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 2 дахь хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 2 дахь хэсэгт зааснаар шүүгдэгч А, М-нарт хорих ял оногдуулахгүйгээр 1 жилийн хугацаагаар тэнсэж, Э, М-нарт 1 жил 2 сарын хугацаагаар хорих ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ю.Энхмаа

 

2019 оны 07 дугаар сарын 22 өдөр

11 цаг 30 минут

С-д холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч С-д холбогдох хэргийг  Төв аймгийн Прокурорын газарт буцааж  шийдвэрлэв.

Даргалагч Ерөнхий шүүгч: Ц.Отгонжаргал

 

2019 оны 07 дугаар сарын 22 өдөр

12 цаг 00 минут

Б-д холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Б-д холбогдох хэргийг Төв аймгийн Прокурорын газарт буцааж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ю.Энхмаа

2019 оны 07 дугаар сарын 22 өдөр

16 цаг 00 минут

Б-д холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 13.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 13.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Б-д холбогдох хэргийг шүүгдэгчид 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450.000 төгрөгийн торгуулын ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Т.Батжаргал

 

2019 оны 07 дугаар сарын 22 өдөр

14 цаг 30 минут

Э-д холбогдох урьдчилсан хэлэлцүүлгийн  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дүгээр зүйлийн 3, 4 дэх зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дүгээр зүйлийн 3, 4 дэх зааснаар яллагдагч Э-д холбогдох хэргийг  шүүхэд шилжүүлж 2019 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдрийн 14 цаг 00 минут хүртэл хугацаагаар хойшлуулж  шийдвэрлэв.

Даргалагч Ерөнхий шүүгч: Ц.Отгонжаргал

2019 оны 07 дугаар сарын 22 өдөр

16 цаг 30 минут

Б-д холбогдох урьдчилсан хэлэлцүүлгийн  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 11.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2-д зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 11.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2-д зааснаар яллагдагч Б-д холбогдох хэргийг  шүүхэд шилжүүлж 2019 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдрийн 11 цаг 00 минут хүртэл хугацаагаар хойшлуулж  шийдвэрлэв.

Даргалагч Ерөнхий шүүгч: Ц.Отгонжаргал

 

2019 оны 07 дугаар сарын 22 өдөр

16 цаг 30 минут

Э-д холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Э-д холбогдох хэргийг  хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч Ерөнхий шүүгч: Ц.Отгонжаргал

 

2019 оны 07 дугаар сарын 24 өдөр

10 цаг 00 минут

Т-д холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Т-д холбогдох хэргийг шүүгдэгчид 700 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 700.000 төгрөгийн торгуулын ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Т.Батжаргал

 

2019 оны 07 дугаар сарын 25 өдөр

10 цаг 00 минут

Б-д холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Б-д холбогдох хэргийг шүүгдэгчид хорих ял оногдуулахгүйгээр 2 жилийн хугацаагаар тэнсэж, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 3 жилийн хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ю.Энхмаа

 

 

 

 

2019 оны 07 дугаар сарын 25 өдөр

14 цаг 00 минут

Д-д холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Д-д холбогдох хэргийг шүүгдэгчид 360 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 360.000 төгрөгийн торгуулийн ял оногдуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ю.Энхмаа

 

2019 оны 07 дугаар сарын 26 өдөр

10 цаг 00 минут

Э-д холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч Э-д холбогдох хэргийг шүүгдэгчийн өмгөөлөгчийн зүгээс завсарлага авч 2019 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн 09 цаг 00 минут хүртэл хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ю.Энхмаа

 

2019 оны 07 дугаар сарын 26 өдөр

10 цаг 00 минут

И, Н-нарт холбогдох шүүх  хуралдаан /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1, 17.12 дугаар зүйлийн 2, 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар /

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1, 17.12 дугаар зүйлийн 2, 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар шүүгдэгч И, Н-нарт холбогдох хэрэгт хохиролтой холбоотой асуудлаар завсарлага авч шүүх хуралдаан 2019 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн 9 цаг 30 минут хүртэл хугацаагаар хойшилж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Т.Батжаргал

 

Шүүх хуралдааны тойм гаргасан Төв аймгийн Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн нарийн бичгийн дарга Б.Буянхишиг

 

 

 

 

Оруулсан 2019-07-26 16:50:47
Үзсэн 47

Хэвлэх | Буцах