Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-07-30
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

 

2019.07.30

09:00

1.С.У-ийн хүсэлттэй, “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: З.Тунгалагмаа

09:00

2. М.Х-ын хүсэлттэй, “Баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигээр тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Д.Нямбазар

09:10

3.О.Б-ын хүсэлттэй, “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: З.Тунгалагмаа

09:20

4.Л.Р-гийн хүсэлттэй, “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Д.Нямбазар

09:20

5.М.Х-ын хүсэлттэй, “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: З.Тунгалагмаа

09:30

6.Ч.С-гийн хүсэлттэй, “Ч.Б, Ж.А нарыг эрэн сурвалжлуулах тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: З.Тунгалагмаа

09:40

7.Ц.М-ын нэхэмжлэлтэй, “Б.Н-ын ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох болон баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигч мөн болохыг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Д.Нямбазар

10:00

8.Х.Б-ын нэхэмжлэлтэй, Ш.О-д холбогдох “2,060,000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг нэхэмжлэгчийн гаргасан гэрч асуулгах хүсэлтийн дагуу хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч: З.Тунгалагмаа

10:20

9.М.Э-гийн хүсэлттэй, “Эцэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: П.Нямбазар

11:00

10.А.О-ын хүсэлттэй, “Эцэг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Д.Нямбазар

11:00

11.Д.Б-гийн нэхэмжлэлтэй, “Д-А”ТӨХК-д холбогдох “Ажилд эргүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалинг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: З.Тунгалагмаа

11:30

12.П.А-гийн хүсэлттэй, “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: М.Оюунцэцэг

13:50

13.С.С-ын хүсэлттэй, “Ш.Б-г эрэн сурвалжлуулах тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нотлох баримт гаргуулахаар шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч: Ч.Батчимэг

14:00

14.Д.Б-гийн нэхэмжлэлтэй, “Л.и” ХХК, О.Б нарт холбогдох “Хүчин төгөлдөр бус хэлцлийн үр дагавар арилгуулах, 2015.06.10-ны өдрийн зээлийн барьцааны гэрээний улсын бүртгэлийг хүчингүй болгуулах тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг хариуцагч талаас хүсэлт гаргаж хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч: Ч.Батчимэг.

14:30

15.М.С нарын нэхэмжлэлтэй, “А”ХХК-д холбогдох “Мэргэжлийн бус компани болохыг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг нэхэмжлэгч нарын өмгөөлөгч өвчтэй тул хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч: М.Оюунцэцэг

15:30

16. “Ш.г”ХК-ийн шүүгчийн захирамжинд гаргасан гомдлыг хянан хэлэлцээд гомдлыг хангахаас татгалзаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Д.Нямбазар

16:00

17.Ч.Ж-ийн шүүгчийн захирамжид гаргасан гомдлыг хянан хэлэлцээд гомдлыг хангахаас татгалзаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Ч.Батчимэг

Оруулсан 2019-08-04 19:18:15
Үзсэн 28

Хэвлэх | Буцах