Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-09-09
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

08:45

  1. Б.Н-ийн хүсэлттэй Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

09:00

2. ТБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч СМ ХХК-д холбогдох 78,998,447 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдааныг хариуцагчийн нотлох баримт гаргуулах хүсэлтийг хангаж шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

3. Д.Д-ийн хүсэлттэй Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

4. Д.А-ийн хүсэлттэй Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

5. Г.Г-ийн хүсэлттэй Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд шүүх хуралдааныг нотлох баримт гаргуулахаар хойшлуулав

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

6. Г.М-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч В.Б-д холбогдох 7,848,000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

7. КБ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Б.Б, Ш.А нарт холбогдох 51,842,408 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдааныг нэхэмжлэгчийн нотлох баримт гаргуулах, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн өмгөөлөгч авах хүсэлтийг тус тус хангаж шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

8. Б.М, Ш.А нарын нэхэмжлэлтэй хариуцагч ШШГГ-т холбогдох Үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээг дахин гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдааныг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч авах хүсэлтийг хангаж хойшлуулав

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

9. Х.Ү –гийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч П.Ш-т холбогдох гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

10. Ч.М-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч О.С, Р.М нарт холбогдох 82,319,480 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдааныг зохигчдын нотлох баримт гаргуулах хүсэлтээр хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

11. П.Г-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч ДУА 18-р ц-т холбогдох 3,650,000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

12. Б.Х-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч З.С-т холбогдох 72,000,000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдааныг зохигчдын нотлох баримт гаргуулах хүсэлтээр хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

13. Д.М-гийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч О.Ч-Д холбогдох гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

Оруулсан 2019-09-09 16:30:29
Үзсэн 41

Хэвлэх | Буцах