Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-10-01
Шүүх Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

д/д

Шүүх хуралдаан эхлэх өдөр

Цаг

 

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2019.10.01

Мягмар Гараг

/Нээлттэй/

08.30

Ерөнхий шүүгч

П.Цэцэгдулам

 

Ц.Алтанцэцэг

-

Улсад ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

2

2019.10.01

Мягмар гараг

Нээлттэй

08:30

П.Туяа

Ү.Сарангэрэл

“Багануур-Ус” ОНӨААТҮГ

“Багануур-Ус” ОНӨААТҮГ-ын захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/88 дугаартай Ү.Сарангэрэлийг эгүүлэн ажилд авч ажиллуулах тухай тушаалыг хүчингүй болгуулах, нарийн бичгийн дарга, архивын эрхлэгчийн ажилд үргэлжлүүлэн ажиллуулахыг даалгах

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.

3

2019.10.01

Мягмар Гараг

/Нээлттэй/

09.00

Ерөнхий шүүгч

П.Цэцэгдулам

 

 

Л.Нарантуяа

 

-

 

Улсад ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

 

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

4

2019.10.01

Мягмар Гараг

/Нээлттэй/

09:30

Ерөнхий шүүгч

П.Цэцэгдулам

 

 


Г.Дарьчулуун                 М.Ганболд

 

 

Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах  тухай

 

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

5

2019.10.01

Мягмаргараг

/нээлттэй/

10:00

Ерөнхий шүүгч

П.Цэцэгдулам

 

 

     Л.Мөнхдулам

 

Х.Ариунбат

 

Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай

 

 

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

6

2019.10.01

Мягмар гараг

/нээлттэй/

10:30

Ерөнхий шүүгч

П.Цэцэгдулам

 

 

   

Ч.Лхагвасүрэн

 

  

  Х.Батмагнай

 

Хөлсөөр ажиллах гэрээний үүргийн биелэлт 756.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

 

Талууд эвлэрч, эвлэрлийн гэрээг баталгаажуулж шийдвэрлэсэн

7

2019.10.01

Мягмар гараг /нээлттэй/

11:30

Ерөнхий шүүгч

П.Цэцэгдулам

 

Т.Лхамдулам

Л.Цэнд-Аюуш

Гар утасны үнэ 280.000 төгрөг гаргуулах тухай

Талууд эвлэрч, эвлэрлийн гэрээг баталгаажуулж шийдвэрлэсэн

8

2019.10.01

Мягмар гараг

/нээлттэй/

12:00

Ерөнхий шүүгч

П.Цэцэгдулам

 

 

“Аз өсөх билэг” ХХК

 

О.Оюунзул, Э.Ганбат

 

Зээлийн гэрээний үүргийн биелэлт 5.044.884 төгрөг гаргуулах тухай

 

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

9

2019.10.01

Мягмар гараг

/нээлттэй/

13:30

Ерөнхий шүүгч

П.Цэцэгдулам

 

 

 

А.Цэрмаа

 

-

 

Цагаатгалын  нөхөн олговор 80.000.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

10

2019.10.01

Мягмар Гараг

/нээлттэй

14:30

Шүүгч П.Туяа

 

О.Насантогтох

-

 

Эцэг тогтоолгох тухай

 

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

11

2019.10.01

Мягмар гараг

/нээлттэй

15:00

Шүүгч П.Туяа

 

Д.Оюунчимэг

-

Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

 

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

 

Оруулсан 2019-10-03 11:51:25
Үзсэн 39

Хэвлэх | Буцах