Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-10-01
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

08:30

1. Т.Ж-ийн хүсэлттэй нөхөн олговор 80 сая төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.А

09:00

2. С.Х-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Б.Т-д холбогдох хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.А

09:00

3. Р.Д, Л.О нарын нэхэмжлэлтэй Т.Э-д холбогдох 16,670,000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд зохигчдын эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.Н

09:00

4. Ч.М-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч О.С, Р.М нарт холбогдох 82,319,480 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсэгийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.О

09:00

5. Дархан Ө ББСБ –ийн хүсэлттэй Х.У-г эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Ч.Б

09:15

6. Нэхий трейд ХХК-ийн хүсэлттэй А.А-г эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Ч.Б

09:30

7. Ц.Ц-ийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоогохыг хүссэн иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Ч.Б

09:40

8. Б.Х-ийн хүсэлттэй шүүгчийн захирамжид гаргасан гомдлыг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч М.О, шүүгч Д.А, шүүгч Ч.Б

10:00

9. Т.Э-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Р.Д-д холбогдох 3,600,000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлээ татан авсныг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.Н

10:00

10. И.О –ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч С.Б-д холбогдох гэрлэлт цуцлуулах хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.А

10:40

11. В.П-ийн хүсэлттэй Д.Х, Б.О нарыг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.А

11:15

12. Д.Т-ийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.А

11:30

13. Я.Б-ийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.А

13:30

14. Сөгнөгөр хайрхан ХХК-ийн хүсэлттэй шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шүүхийн шийдвэрийг дахин хянуулахыг хүссэн хүсэлтийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Ч.Б шүүгч Д.О, шүүгч Д.Н

14:00

15. ХХААХҮЯ ТЭДС-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч ДГТ ХК-д холбогдох 2009 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн №2009/1/01 тоот “Хүнсний улаан буудай хадгалуулах” гэрээгээр хадгалуулсан 8900 тн улаан буудайн үнэ 3 115 000 000 төгрөг, 2011 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн Буудай 11/17 дугаартай “Хүнсний улаан буудай худалдах, худалдан авах гэрээ”-ний дагуу худалдан авсан 10 000 тн улаан буудайн үнэ 3 500 000 000 төгрөг, гэрээний үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй алданги 457 450 000 төгрөг, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшуулал 35 362 250 төгрөг нийт 7 107 812 000 төгрөг гаргуулах, хариуцагч Дархан Гурил тэжээл ХК-ийн “Стандартын шаардлага хангаагүй улаан буудай хадгалуулсны улмаас компаны өмчлөлийн элеваторт учирсан хохирол 4 444 872 930 төгрөг, 2009.09.18-ны Хадгалалтын гэрээний дагуу хадгалалтын хөлсний үлдэгдэл 730 300 000 төгрөг, 2011.10.14-ний “Хүнсний улаан буудайг худалдах, худалдан авах гэрээг хүчин төгөлдөр бус хэлцэлд тооцуулах” тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.А, шүүгч Д.Н, шүүгч Ч.Б

 

Оруулсан 2019-10-04 09:30:18
Үзсэн 34

Хэвлэх | Буцах