Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-10-04
Шүүх Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын  шүүх

шүүх хуралдааны тойм

 1.2019.10.04

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Сарантуяа  

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгч: Н.Одгэрэл

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Ганболд

Хохирогч: С.Баатаржав

Зүйл анги: ЭХТА-ийн 11.1-1 дэх хэсэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүгдэгч Н.Одгэрэлд 12.000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөг буюу 12.000.000 төгрөгөөр торгох ял оногдуулсан.

2. 2019.10.04

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгч: Л.Бат-Эрдэнэ

Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 24.6-1 дэх заалт

Шийдвэрлэсэн байдал: Л.Бат-Эрдэнийг 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500000 төгрөгөөр торгож, цахилгаан хөрөө, 1046 СЭҮ улсын дугаартай тээврийн хэрэгсэл, 2.7 м3 шинэс модыг хураан авч улсын орлогод оруулахаар шийдвэрлэсэн.

3. 2019.10.04

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан

Холбогдогч: С.Бүрэнсайхан

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7-5 дахь заалт

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхээс холбогдогч С.Бүрэнсайханд 20 цагийн албадан сургалтад хамруулж, 10 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

4.2019.10.04

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан

Холбогдогч: Ч.Отгонтөр

Зүйл анги: Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7-5 дахь заалт

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхээс холбогдогч Ч.Отгонтөрд 15 цагийн албадан сургалтад хамруулж, 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

5.2019.10.04

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан

Холбогдогч: Э.Энхбат

Холбогдогчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Зүйл анги:  Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7.5

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Э.Энхбатыг 20 цаг албадан сургалтад хамруулж, 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэлийг оногдуулсан.

6.2019.10.04

Шийдвэрлэсэн шүүгч: А.Нарантуяа

Прокурор: Т.Дэлгэрсайхан

Холбогдогч: Н.Галбадрах

Холбогдогчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Зүйл анги:  Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг

Шийдвэрлэсэн байдал: Холбогдогч Н.Галбадрах 15 цаг албадан сургалтад хамруулж, 07 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэлийг оногдуулсан. 

Оруулсан 2019-10-04 17:11:25
Үзсэн 61

Хэвлэх | Буцах