Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-10-31
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

1.  09:00 цаг

Ш.Б-ийн нэхэмжлэлтэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг

 

2. 09:15 цаг

“МК”ийн нэхэмжлэлтэй Н.У-д холбогдох “339.569 төгрөг гаргуулах тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч

 

3. 09:30 цаг

“Э”ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй “ИТ”ХХК-д холбогдох “10.364.085 төгрөг гаргуулах тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг

 

4. 09:50 цаг

Н.С-ийн нэхэмжлэлтэй Б.Г-д холбогдох “2.200.000 төгрөг гаргуулах тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн буцаав.

Даргалагч шүүгч Ч.Батчимэг

 

5. 11:30 цаг

Д.Б-ийн нэхэмжлэлтэй “Б.Гэрэлцацралыг эрэн сурвалжлуулах тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

 

6.  11:40 цаг

Г.Д-ийн нэхэмжлэлтэй “Н.Алтанхундагыг эрэн сурвалжлуулах тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

 

7. 11:50 цаг

С.О-ийн нэхэмжлэлтэй “М.Ганбаатар, Н.Баттулга нарын эрэн сурвалжлуулах тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

 

8. 12:00 цаг

Х.Ж-ийн нэхэмжлэлтэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

 

9. 12:10 цаг

Ш.М-ийн нэхэмжлэлтэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хэргийг хэрэгсэхгүй болгов.

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

 

10. 12:20 цаг

П.О-ийн нэхэмжлэлтэй “Шударга эзэмшигчээр тогтоолгох тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хэргийг хэрэгсэхгүй болгов.

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

 

11. 14:30 цаг

“ББ”ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Б.Х-д холбогдох “5.001.000 төгрөг гаргуулах тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн буцаав.

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

 

12. 14:30 цаг

Н.Д-ийн нэхэмжлэлтэй Б.Г-д холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн буцаав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

 

 13. 10:30 цаг

Н.А-ийн нэхэмжлэлтэй ж.А-д холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд зохигчдийн эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгов.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

14. 11:30 цаг

С.Э-ийн нэхэмжлэлтэй Б.Д-д холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тэтгэлэг гаргуулах тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хариуцагчийг шүүх хуралдаанд оролцуулахаар шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

 

15. 16:00 цаг

Х.С-ийн нэхэмжлэлтэй М.Х, С.А-д холбогдох “Гэрээг хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах, орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай” нэхэмжлэлийн шаардлага бүхий иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

Оруулсан 2019-11-01 10:45:25
Үзсэн 22

Хэвлэх | Буцах