Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-11-04
Шүүх Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН

ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 28-НААС 11 ДҮГЭЭР САРЫН

01-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

              1. П.Хүүбаатарын нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 29-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

          Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

         Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

          2. Т.Баттулгын нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 29-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

          Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

         Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

          3. Д.Энхтөрийн нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 01-ний өдрийн 09 цаг 30 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

          Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

          Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

          4. М.Гуамаралын нэхэмжлэлтэй, Н.Уламбаярт холбогдох “Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай” нэхэмжлэлийн шаардлагатай иргэний хэргийг 01-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

          Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

         Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.  

          5. “Даланзадгад капитал” ББСБ-ийн нэхэмжлэлтэй, “Б.Ганхуягийг эрэн сурвалжлуулах тухай” иргэний хэргийг 01-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

          Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

         Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв

           6. Ж.Баярсайханы нэхэмжлэлтэй, “Ажилласан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг 01-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

          Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

         Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэгчийн нэмж нотлох баримт гаргаж өгөх хүсэлтийг  хангаж, шүүх хуралдааныг 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 14 цаг 00 минут хүртэл 4 хоногийн хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.  

          7. Ц.Төмөрчөдөрийн нэхэмжлэлтэй, П.Жамсранд холбогдох “5 200 000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг 01-ний өдрийн 17 цаг 00 минутад  шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

          Даргалагч: Шүүгч Р.Уранчимэг

          Шийдвэрлэсэн байдал: Зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

 

Оруулсан 2019-11-04 13:16:46
Үзсэн 38

Хэвлэх | Буцах