Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2020-01-13
Шүүх Дорноговь аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ

ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР 2020.01.13-ны ӨДӨР

ХЯНАН ХЭЛЭЛЦСЭН  ХЭРГИЙН ТОЙМ      

ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ

   Д/д

Нэхэмжлэгч хариуцагчийн нэр

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Анхан шатны шүүхийн нэр, шийдвэрийн огноо, дугаар

Гомдол гаргасан этгээд

Шүүх хуралдаанд оролцогч

Шүүх бүрэлдэхүүн

Шийдвэрлэсэн тойм

1

 

 

 

Н.Дэлгэржаргал

С.Ганболд

 

 

Эрүүл мэндэд учирсан гэм хорын хохирол 12000000 төгрөг гаргуулах тухай

ДГАСДИХАШШ

2019.11.11

136/ШШ2019/00333

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
С.Төмөрбаатар

Нэхэмжлэгч: Н.Дэлгэржаргал

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: З.Алтанцэцэг

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Төмөрбаатар

 А.Сайнтөгс

 Н.Болормаа

 Н.Батчимэг /и/

Шийдвэрийг хүчингүй болгосон.

2

 

Ц.Загдхорлоо

Ц.Гэрэлцэцэг

 

Зээл, алданги нийт

 1 500 000 төгрөг гаргуулах тухай

ДГАЗҮСДШ

2019.11.29

137/ШШ2019/00264

Хариуцагчийн өмгөөлөгч Ц.Энх-Амар

 

А.Сайнтөгс

Н.Болормаа

Н.Батчимэг /и/

Шийдвэр хэвээр

3

 

 

Ч.Дулмаа

Г.Батболд

Б.Батдэмбэрэл

Гэрлэлт цуцлуулах, гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөөс өөрт ногдох хэсэгт

10 115 000 төгрөг гаргуулах тухай

ДГАСДИХАШШ

2019.12.06

136/ШШ2019/00366

Нэхэмжлэгч Ч.Дулмаа

Нэхэмжлэгч: Ч.Дулмаа

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: З.Алтанцэцэг

Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Ж.Хүдэрчулуун

А.Сайнтөгс

Н.Болормаа

Н.Батчимэг /и/

Шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан.

                 

 

 

 

 

 

ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ

 

Д/д

Шүүгдэгч,

зөрчил гаргагчийн нэр

Эрүүгийн хуулийн холбогдох зүйл, заалт

Анхан шатны шүүхийн нэр, тогтоолын огноо, дугаар

Гомдол гаргасан, эсэргүүцэл бичсэн этгээд

Прокурор

Шүүх бүрэлдэхүүн илтгэгч шүүгч

Шийдвэрлэсэн тойм

1

 

Э.Анхбаяр

ЭХ-17.3-2.2

 

ДГАЗҮСДШ

2019.11.29 2019/ШЗ/393

Хяналтын прокурор Б.Догмиддорж

Хяналтын прокурор Б.Догмиддорж

 

Н.Батчимэг

А.Сайнтөгс

Н.Болормаа /и/

Захирамж хэвээр

2

 

Б.Ганбаатар

 

 

ЭХ 17.1-1

 

ДГАЗҮСДШ

2019.12.13

2019/ШЦТ/146

 

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Э.Батбаяр

 

Хяналтын прокурор

Б.Догмиддорж

 

Н.Батчимэг

Н.Болормаа

А.Сайнтөгс /и/

Шийтгэх тогтоол

хэвээр

3

 

Б.Пүрэвдорж

ЭХ 10.1-1

 ДГАСДЭХАШШ

2019.11.12

2019/ШЦТ/184

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Ю.Нямсүрэн

Хяналтын прокурор

Ө.Мөнхнавч

Н.Батчимэг

Н.Болормаа

А.Сайнтөгс /и/

Шийтгэх тогтоол

хэвээр

4

 

 

 

 

Ш.Отгондалай

Д.Энхравдан

 

 

 

ЭХ 27.10-1

 

ДГАСДЭХАШШ

2019.11.25

2019/ШЦТ/189

Хохирогч М.Баярмаа,

Иргэний нэхэмжлэгч, хариуцагч М.Баярмөнх

Хяналтын прокурор

С.Энхням

Н.Батчимэг

Н.Болормаа

А.Сайнтөгс /и/

 

Шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулсан

 

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ

   Д/д

Шүүгдэгч,

зөрчил гаргагчийн нэр

Зөрчлийн хуулийн холбогдох зүйл, заалт

Анхан шатны шүүхийн нэр, тогтоолын огноо, дугаар

Гомдол гаргасан, эсэргүүцэл бичсэн этгээд

Прокурор

Шүүх бүрэлдэхүүн илтгэгч шүүгч

Шийдвэрлэсэн тойм

1

 

Д.Буяннэмэх

ЗТХ-8.6-1

ДГАЗҮСДШ

2019.12.04

2019/ЗШ/168

Хохирогчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Батболд

Л.Содбаяр

Н.Батчимэг

Н.Болормаа

А.Сайнтөгс /и/

 

Шийтгэврийг хэвээр үлдээсэн.

 

Оруулсан 2020-01-14 10:08:40
Үзсэн 33

Хэвлэх | Буцах