Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2020-03-09
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

ИРГЭН

1. 09 цаг 00 минут

М.Баянбилэгийн хүсэлттэй, “ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Д.Нямбазар

2. 09 цаг 20 минут

Р.Отгонсүрэнгийн хүсэлттэй, “ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Д.Нямбазар

3. 09 цаг 50 минут

Т.Тамашагийн хүсэлттэй, “ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: М.Оюунцэцэг

4. 10 цаг 00 минут

Ариг банк ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Н.Уранцэцэг, Т.Мягмарсүрэн нарт холбогдох “83,910,028.7 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Д.Нямбазар

5. 10 цаг 45 минут

Д.Шишгэдмаагийн хүсэлттэй, “үрчлэлт хүчингүйд тооцуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: М.Оюунцэцэг

6. 11 цаг 00

С.Нямцэцэгийн хүсэлттэй, “ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: М.Оюунцэцэг

7. 11 цаг 15 минут

Б.Батцогтын хүсэлттэй, “ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: М.Оюунцэцэг

8. 11 цаг 30 минут

Б.Оюун-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй, Б.Түвшинтөрд холбогдох “хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг хариуцагчийн гаргасан хүсэлтийн дагуу шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч: Д.Нямбазар

9.14 цаг 00 минут

Д.Золтуяагийн нэхэмжлэлтэй, М.Баясгаланд холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох, 20,000,000 төгрөг гаргуулах” тухай иргэнийх хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан хүсэлтийн дагуу хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч: З.Тунгалагмаа

10.14 цаг 00

Х.Энхчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Б.Зоригтбаатарт холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч: Д.Нямбазар

11. 14 цаг 00

Б.Туяагийн нэхэмжлэлтэй, Шарын гол ХК-д холбогдох “Ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалинг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэх шүүх хуралдааныг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан хүсэлтийн дагуу хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч: Д.Оюундарь

12. 15 цаг 00 минут

Ц.Оюунжаргалын нэхэмжлэлтэй, С.Гэрэлтцолмонд холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцэж, гэрлэгчдэд эвлэрэх хугацаа олгож, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэв.

Даргалагч шүүгч: Д.Нямбазар

Оруулсан 2020-03-09 16:16:28
Үзсэн 63

Хэвлэх | Буцах