Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2020-06-30
Шүүх Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2020.06.30       Хянасан: Шүүгч ..............................................Т.Бадрах

            1. Г.Бадар-Ууганы нэхэмжлэлтэй Т.Ойдовдоржид холбогдох иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 100 дугаар зүйлийн 100.2 дахь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийг буцааж шийдвэрлэв.

                                                 Даргалагч, шүүгч Т.Бадрах

            2. “Урандриллинг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй “Сант фасад” ХХК-д холбогдох иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 105 дугаар зүйлийн 105.1, 123 дугаар зүйлийн 123.3 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

                                                  Даргалагч, шүүгч Т.Бадрах

           3. Д.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь  хангаж шийдвэрлэв.

                                                   Даргалагч, шүүгч Т.Бадрах

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Б.Энхцэцэг

Оруулсан 2020-06-30 15:31:05
Үзсэн 8

Хэвлэх | Буцах