Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2020-07-31
Шүүх Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Эрүүгийн хэрэг

/2020.07.27-31-ний өдөр/

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Шүүгдэгч

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2020. 07.27

09:00

Д.Адъяасүрэн Э.Болормаа

Б.Нармандах

Б.О

10.1-1

/Хүнийг алах/

5 жил 4 сарын хорих ял оногдуулсан

2

2020. 07.28

10:00

Э.Болормаа

Э.А

17.3-2.1, 17.3-2.2

/Залилах/

2 жилийн хорих ял оногдуулсан

Иргэний хэрэг

/2020.07.27-31-ний өдөр/

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2020. 07.28

Хялбаршуул сан журмаар

Э.Болормаа

Нэхэмжлэгч: Б.А

Хариуцагч:

Б.Б

1.599.046 төгрөг гаргуулах

ИХШХШТХуулийн 74, 75-р зүйл /зохигчид эвлэрсэн/

2

2020. 07.28

Хялбаршуул сан журмаар

Э.Болормаа

Нэхэмжлэгч: С-ХХК

Хариуцагч:

Б.Г

376.700 төгрөг гаргуулах

ИХШХШТХуулийн 74, 75-р зүйл /зохигчид эвлэрсэн/

3

2020. 07.29

14:00

Э.Болормаа

Нэхэмжлэгч: КБ-ХХК

Хариуцагч:

ЗҮ сум дахь ШШГХ-ТБ

Хөрөнгийн үнэлгээг хүчингүй болгуулах

Иргэний хуулийн 177.1, ШШГТХуулийн 42.1, 42.2, 55.7, Шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн 9.1, 9.2-т зааснаар шийдвэрлэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

4

2020. 07.29

Хялбаршуулсан журмаар

Б.Нармандах

Нэхэмжлэгч: ВББСБ-ХХК

Хариуцагч:

Т.А

1.178.500 төгрөг гаргуулах

ИХШХШТХуулийн 74, 75-р зүйл /хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн/

5

2020. 07.30

10:00

Э.Болормаа

Нэхэмжлэгч: Б.У

Хариуцагч:

П.Г

Эцэг тогтоолгох хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах

Гэр бүлийн тухай хуулийн 23.2, 40.1.2-т зааснаар шийдвэрлэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

6

2020. 07.30

10:30

Э.Болормаа

Хүсэлт гаргагч: Б.Б

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох

ИХШХШТХуулийн 135.2.6-р зүйлд зааснаар шийдвэрлэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

7

2020. 07.30

Хялбаршуулсан журмаар

Б.Нармандах

Нэхэмжлэгч: Ж-ХХК

Хариуцагч:

Б.О

56.100 төгрөг гаргуулах

ИХШХШТХуулийн 74, 75-р зүйл /хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн/

8

2020. 07.30

10:00

А.Цэрэнханд

Нэхэмжлэгч: ГӨ-ХХК

Хариуцагч:

ЗҮ сум дахь ШШГХ-ТБ

Үнэлгээ тогтоолгох

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1, 55 дугаар зүйлийн 55.2, 55.7, 118 дугаар зүйлийн 118.4-д зааснаар шийдвэрлэж, зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хүчингүй болгосон

9

2020. 07.31

09:00

Э.Болормаа

Нэхэмжлэгч: Д.Э

Хариуцагч:

Ч.Т

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж тогтоолгох

Гэр бүлийн тухай хуулийн 14.1, 14.6-т зааснаар шийдвэрлэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

10

2020. 07.31

Хялбаршуулсан журмаар

Э.Болормаа

Нэхэмжлэгч: ТБ-ХХК

Хариуцагч:

Б.А

3.163.438 төгрөг гаргуулах

ИХШХШТХуулийн 74, 75-р зүйл /хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн/

Зөрчлийн хэрэг

/2020.07.27-31-ний өдөр/

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2020. 07.28

00:00

Б.Нармандах

Б.Д

14.7-51

/Замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчиж бусдын эд хөрөнгөд хохирол учруулсан/

Шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгосон

Оруулсан 2020-08-03 11:10:57
Үзсэн 10

Хэвлэх | Буцах