Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2020-07-31
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2020 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

10:00

Сентрал Азиан Петролиум Корпорэйшн Лимитед нэхэмжлэлтэй Үндэсний Аудитын газарт холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Халиуна

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

10:00

Эх голомтын илч ХХК          нэхэмжлэлтэй Эрчим Хүчний яаманд       холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: С.Ганбат

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.6-д заасныг үндэслэн гуравдагч этгээд Архангай аймгийн Засаг даргын өмгөөлөгчийн гаргасан нэмэлт нотлох баримт гаргуулах, үзлэг хийлгэх тухай хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

10:00

О.Одсүрэн нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн Засаг дарга холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Х.Нямдэлгэр

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

10:30

Говийн чулуу ХХК нэхэмжлэлтэй Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: У.Бадамсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасныг баримтлан гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

 13:30

Л.Даваабаяр  нэхэмжлэлтэй Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Халиуна

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

 13:30

Энхжавзандулам ХХК нэхэмжлэлтэй        Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Х.Нямдэлгэр

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов.

14:00

Монгол -Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг улаанбааатар төмөр зам          нэхэмжлэлтэй Баянгол дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс А.Сожидмаа Ч.Баярмаа холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Ц.Одмаа

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасныг үндэслэн нэмэлт нотлох баримт гаргуулах шаардлагатай байх тул шүүх хуралдааныг 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 15:00 цагт хийхээр товлов.

 14:30

Танлон ХХК   нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Чанцалням

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111.1-д заасныг удирдлага болгон нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гаргасан хүсэлтийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдэв.

           

2020 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

9:00

Авто Прайм ХХК нэхэмжлэлтэй     Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтэсийн улсын байцаагч Б.Мөнхбат            холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Н.Дамдинсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасныг үндэслэн нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн хэргийн материалтай танилцах хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11:00 цагт хийхээр товлов.

Н.Дамдинсүрэн

10:00

Эн Ар Би ХХК            нэхэмжлэлтэй Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: С.Ганбат

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.3-т заасныг удирдлага болгон хариуцагч нар болон хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг шүүх хуралдаанд оролцуулах зайлшгүй шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

           

10:00

Я.Баттогтох нэхэмжлэлтэй Гаалийн ерөнхий газрын даргад     холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Халиуна

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасныг баримтлан гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад хийхээр товлов

10:00

Эх дэлхий шинтай ХХК нэхэмжлэлтэй Ашигт малтмал газрын тосны газрын кадастрын хэлтэст холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Чанцалням

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.1, 106.2, 103.1, 106.3.12-т заасныг үндэслэн нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

           

10:30

ЛЧ ХХК нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Б.Адъяасүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1, 96 дугаар зүйлийн 96.3-т заасныг үндэслэн шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:00

Дотоод хэргийн их сургууль           нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Н.Дамдинсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

11:30

Кредит Монгол нэхэмжлэлтэй Санхүүгийн зохицуулах хороонд холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: С.Ганбат

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1, 96 дугаар зүйлийн 96.3-т заасныг үндэслэн шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:30

Б.Төгсөө нэхэмжлэлтэй Татварын ерөнхий газрын даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Халиуна

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

13:30

ИКА ХХК нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Н.Дамдинсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

13:30

Скайтел ХХК нэхэмжлэлтэй Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн газар Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн газрын үнэлгээний хороонд холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: С.Ганбат

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасны дагуу гэрчийг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай байх тул шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

14:00

Улаанбаатар Капитал ХХК нэхэмжлэлтэй            Байгаль орчин, аялал жуучлалын сайдад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Л.Батбаатар

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасны дагуу нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай тул хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

14:00

Н.Алтангэрэл нэхэмжлэлтэй Баянзүрх дүүргийн засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Чанцалням

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1, 32.6-д заасныг удирдлага болгон нэхэмжлэгчийн гаргасан хүсэлтүүдийг хэрэгсэхгүй болгож, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1, 32.6-д заасныг удирдлага болгон хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг шүүх хуралдаанд оролцуулах хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгож, хариуцагчийн гаргасан хэргийн материалтай танилцах хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

14:00

Р.Батсүх, Ш.Оюундарь нарт нэхэмжлэлтэй Баянгол дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн  улсын бүртгэгч Б.Оюунсүрэнд холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Халиуна

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасныг шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов

14:30

Санни нүхт ХХК нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Б.Адъяасүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2-т зааснаар хэргийн оролцогчдын хүсэлтээр шүүх хуралдаан хойшлов.

16.30

Монгол анар трейд нэхэмжлэлтэй Ашигт малтмал газрын тосны газар холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Ц.Мөнхзул

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасныг үндэслэн шүүх хуралдаанд ирээгүй байгаа оролцогчдыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

 

2020 оны 07 дугаар сарын 29 ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

10:00

Д.Эрдэнэбулган нарын нэхэмжлэлтэй Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Г.Мөнхтулга

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.3-т заасныг үндэслэн эрүүгийн журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэж дуусах хүртэл хугацаагаар захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлж шийдвэрлэв.

10:00

Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо ТББ нэхэмжлэлтэй           Сангийн сайдад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Ц.Батсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2-т зааснаар хэргийн оролцогчдын хүсэлтээр шүүх хуралдаан хойшлов.

10:00

Н.Норовсамбуу нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Халиуна

 Шийдвэрлэсэн байдал:


Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.1, 106.3, 106.3.14-т заасныг тус тус баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

10:30

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нэхэмжлэлтэй Капитал банк ХХК дахь эрх хүлээн авагчид холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: С.Ганбат

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

11:30

Д.Мэндбаяр   нэхэмжлэлтэй  Ашигт малтмал газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Халиуна

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасныг шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов

13:30

Баттөргэрэл ХХК нэхэмжлэлтэй  Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхланд холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: О.Оюунгэрэл

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

13:30

Чулуун цаг ХХК нэхэмжлэлтэй Ашигт малтмал газрын тосны газрын кадастрын хэлтэст холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Н.Дуламсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.3-т заасныг үндэслэн нэмэлт нотлох баримт зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 29-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов

14:00

Б.Алтанцэцэг            нэхэмжлэлтэй Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

Даргалагч шүүгч: Д.Халиуна

Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

 

2020 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

9:30

Улаанбаатар хотын банк ХХК нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Н.Дамдинсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

10:00

Л.Тунгалаг нэхэмжлэлтэй Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: А.Насандэлгэр

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

 

10:00

П.Мөнх-Эрдэнэ нэхэмжлэлтэй Чингэлтэй дүүргийн засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Ц.Одмаа

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

10:00

Пандио ХХК нэхэмжлэлтэй             Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Халиуна

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов.

 10:30

У.Сүхбаатар нэхэмжлэлтэй            Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: У.Бадамсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

11:00

Ё.Шинэхишиг нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн хот, төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Н.Дуламсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

11:30

Монголиан тангстен корпорэйшн ХХК нэхэмжлэлтэй     Ашигт малтмал газрын тосны газар Кадастрын хэлтэст холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Ц.Одмаа

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов.

 11:30

Г.Туяа нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Д.Халиуна

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

           

11:30

Тайгын булаг авто ХХК нэхэмжлэлтэй Сүхбаатар дүүргийн татварын байцаагч холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: У.Бадамсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

 

13:30

Г.Базархүрэл нэхэмэлэлтэй Эрүүл Мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Н.Дуламсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

13:30

А.Цагаанчулуу нэхэмжлэлтэй Налайх дүүргийн Засаг даргад             холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Б.Адъяасүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасныг үндэслэн шүүх хуралдаанд ирээгүй байгаа оролцогчдыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

13:30

С.Отгонсүрэн            нэхэмжлэлтэй Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга  Н.Батсүмбэрэл холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: С.Ганбат

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасны дагуу хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хэргийн материалтай танилцах тухай хүсэлтийг ханган шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

14:00

П.Батхүү нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Б.Адъяасүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасны дагуу шүүх хуралдаанд нэмэлт нотлох баримт шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

 

14:00

Шилдэг зам ХХК нэхэмжлэлтэй Чингэлтэй дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын байцаагч Д.Ганчимэг холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: А.Насандэлгэр

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

 

14:30

Н.Отгонтуяа  нэхэмжлэлтэй Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайдад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: У.Бадамсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

14:30

Монгол майнинг энд эксплорэйшн ХХК нэхэмжлэлтэй Ашигт малтмал, газрын тосны газарт холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Б.Адъяасүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1-т заасныг удирдлага болгон мөн хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.2-т заасныг үндэслэн шүүх хуралдаанд ирээгүй байгаа оролцогчдыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2020 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

15:30

МБГЦ ХХК нэхэмжлэлтэй Ашигт малтмал газрын тосны газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын яаманд холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Н.Дуламсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

 

2020 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

 

9:00

Эвсэг нөхөд СӨХ нэхэмжлэлтэй   Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Н.Дамдинсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

10:00

Б.Тэнгэс нэхэмжлэлтэй Сүхбаатар дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

Даргалагч шүүгч: А.Насандэлгэр

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

10:30

Асгат сервис ХХК нэхэмжлэлтэй   Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад   холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

Даргалагч шүүгч: У.Бадамсүрэн

Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов.

14:00

Алтан дуулга ХХК нэхэмжлэлтэй  Монгол улсын засгийн газарт холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Л.Батбаатар

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3 дугаар зүйлийн 106.3.12-т заасныг баримтлан нэхэмлжэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

14:30

Биеийн тамир, спортын газар нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн Засаг дарга, Хот байгуулалт, хөгжлийн газарт холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд:

 Даргалагч шүүгч: Н.Дуламсүрэн

 Шийдвэрлэсэн байдал:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэгт зааснаар шүүх хуралдаан хойшлов

           

Оруулсан 2020-08-03 11:36:00
Үзсэн 21

Хэвлэх | Буцах