Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2020-11-13
Шүүх Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Иргэний хэрэг

/2020.11.09-13-ны өдөр/

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2020. 11.09

11:00

Э.Болормаа

Хүсэлт гаргагч: О.Б

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох

ИХШХШТХуулийн 135.2.6-р зүйлд зааснаар шийдвэрлэж, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

2

2020. 11.10

Хялбаршуулсан журмаар

Б.Нармандах

Нэхэмжлэгч: КБ ХХК дахь БЭХА

Хариуцагч: Л.А, Г.Б

6.869.889,71 төгрөг, нотариатын зардал 2,000 төгрөг гаргуулах

ИХШХШТХуулийн 74, 75-р зүйл /хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн/

3

2020. 11.10

Хялбаршуулсан журмаар

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэхэмжлэгч: КБ ХХК дахь БЭХА

Хариуцагч: Т.Б, Х.С

4.791.553,91 төгрөг, нотариатын зардал 2000 төгрөг гаргуулах

ИХШХШТХуулийн 74, 75-р зүйл /хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн/

4

2020. 11.10

Хялбаршуулсан журмаар

А.Цэрэнханд

Нэхэмжлэгч: КБ ХХК дахь БЭХА

Хариуцагч: Л.Н, Ч.Б

6.376.472,53 төгрөг гаргуулах

ИХШХШТХуулийн 74, 75-р зүйл /хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн/

5

2020. 11.10

Хялбаршуулсан журмаар

А.Цэрэнханд

Нэхэмжлэгч: КБ ХХК дахь БЭХА

Хариуцагч: Ц.О

6.921.093 төгрөг гаргуулах

ИХШХШТХуулийн 74, 75-р зүйл /хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн/

6

2020. 11.11

Хялбаршуулсан журмаар

Б.Нармандах

Нэхэмжлэгч: ГЭГ-ХХК

Хариуцагч: Ю.Э

731.400 төгрөг гаргуулах

ИХШХШТХуулийн 74, 75-р зүйл /зохигч эвлэрсэн/

7

2020. 11.11

Хялбаршуулсан журмаар

Б.Нармандах

Нэхэмжлэгч: ЗҮ ЗД-ТБ

Хариуцагч: Ж.Б

5.000.000 төгрөг гаргуулах

ИХШХШТХуулийн 74, 75-р зүйл /хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн/

Зөрчлийн хэрэг

/2020.11.09-13-ны өдөр/

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2020. 11.10

10:00

Б.Нармандах

Б.Ш

14.7-5

/Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүйгээр согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон/

150.000 төгрөгөөр торгосон

 

Оруулсан 2020-11-14 16:14:59
Үзсэн 15

Хэвлэх | Буцах