Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2021-04-06
Шүүх Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

 

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн

  шүүх хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн Эрүүгийн хэргийн тойм

2021 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдөр Мягмар гараг

1 дүгээр давхарын шүүх хуралдааны танхим

                                                 

            Эхлэх: 09.00 цаг

           

 1. Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 201 дүгээр шүүгчийн захирамжтай, Х.Билэгт, О.Уламбадрах нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 20.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг шүүгдэгч Х.Билэгтийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч Г.Есөн-Эрдэнэ.

 

2. Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 278 дугаар шүүгчийн захирамжтай, Н.Мөнхболдод холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.2 дахь заалтад зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг прокурор Г.Билгүүжингийн бичсэн эсэргүүцлийг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: Г.Есөн-Эрдэнэ.

 

3. Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Б.Нурболатад холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг шүүгдэгч Б.Нурболатын гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг прокурорт буцааж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: Г.Есөн-Эрдэнэ.

 

4. Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 556 дугаар шүүгчийн захирамжтай, Д.Мягмархоролд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг прокурор С.Энхнямын бичсэн эсэргүүцлийг  үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хүчингүй болгож, хэргийг шүүх хуралдаанаар дахин хэлэлцүүлэхээр тухайн шүүхэд буцааж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: М.Алдар.

 

5. Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 46 дугаар шийтгэвэртэй, Д.Лутад холбогдох Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1 дэх заалтад зааснаар ирүүлсэн зөрчлийн хэргийг эрх бүхий албан тушаалтан Э.Ичинхорлоогийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэврийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: М.Алдар.

 

 

Тойм гаргасан: Мэдээлэл лавлагаа 70007277

 

 

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн

  шүүх хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн Эрүүгийн хэргийн тойм

2021 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр Мягмар гараг

2 дугаар давхарын шүүх хуралдааны танхим

                                                 

            Эхлэх: 09.00 цаг

           

 1. Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 545 дугаар шийтгэвэртэй, Б.Эрмүүнд холбогдох Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 дэх заалтад зааснаар ирүүлсэн зөрчлийн хэргийг хохирогч Н.Одонгэрэлийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэврийг хүчингүй болгож, зөрчлийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: Д.Мөнхөө.

 

2. Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 85 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Ц.Банзрагчид холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг хохирогч Т.Мөнхгэрэл, хохирогч Ж.Сайнбаяр нарын гаргасан гомдлуудыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Шүүхийн тогтоолд: Шүүгдэгч Ц.Банзрагчаас  “...Шүүх хуралдаанд өмгөөлөгчтэй оролцох...” хүсэлт гаргасныг хүлээн авч, шүүх хуралдааныг 2021 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр хүртэл хойшлуулсан.

Илтгэгч шүүгч: Л.Дарьсүрэн.

 

3. Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 78 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Т.Эрхэмтулгад холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг прокурор А.Нямсүрэнгийн бичсэн эсэргүүцлийг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: Л.Дарьсүрэн.

 

4. Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 9 дүгээр шүүгчийн захирамжтай, Д.Номин-Эрдэнэд холбогдох шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны материалыг прокурор М.Сүхчулууны бичсэн эсэргүүцлийг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж  шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: Л.Дарьсүрэн.

 

5. Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 183 дугаар шүүгчийн захирамжтай, Э.Энхээ, Э.Золжаргал нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 1, 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.3 дахь заалтад зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг прокурор Б.Чинзоригийн бичсэн эсэргүүцлийг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хүчингүй болгож, хэргийг шүүх хуралдаанаар дахин хэлэлцүүлэхээр тухайн шүүхэд буцааж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: Д.Мягмаржав.

 

6. Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 67 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Г.Баярсайханд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.3 дахь заалтад зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг шүүгдэгч Г.Баярсайханы өмгөөлөгч О.Оюунчимэгийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: Д.Мягмаржав.

 

7. Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 292 дугаар шийтгэвэртэй, Ч.Янжиндуламд холбогдох Зөрчлийн тухай хуулийн 6.20 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт зааснаар ирүүлсэн зөрчлийн хэргийг зөрчилд холбогдогч Ч.Янжиндуламын өмгөөлөгч О.Батсүхийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэврийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: Д.Мягмаржав.

 

 

Тойм гаргасан: Мэдээлэл лавлагаа 70007277

 

 

 

Оруулсан 2021-04-06 16:20:35
Үзсэн 21

Хэвлэх | Буцах