Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-08-15
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

.

2016 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:30
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Иргэн О.Энхмэндийн нэхэмжлэлтэй, УБСЕГ-т холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.


10:00
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Иргэн Б.Баясгалангийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Иргэн Ч.Оюунтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Хөдөлмөрийн сайдад холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан шүүх хуралдаанд ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гасэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

15:30
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Эм Эм И Жи ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, АМГ-н КХ-т холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан шүүх хуралдаанд ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гасэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 16 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

16:00
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Иргэн Б.Баясгалангийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн “III” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:30
Даргалагч: Шүүч Ц.Мөнхзул
Иргэн М.Мөнхцас нарын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 91.3-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаа дэмжиж ирээгүй тул нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг буцааж шийдвэрвлэв.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул /А.Насандэлгэр/
Иргэн Х.Ариунгэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

10:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул, /А.Насандэлгэр/
Иргэн Ж.Дашхоролын нэхэмжлэлтэй, УБЕГ-т холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Иргэн Цолмон Ичинхорлоо нарын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан шүүх хуралдаанд ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гасэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

11:30
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Өнөр-2 СӨХ-ын нэхэмжлэлтэй, НОСХТовчоо УБСЕГ НЗАА-д холбогдох орон сууцны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80.2-т заасныг баримтлан хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Эм Ай Юу дээд сургуулийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүр дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 16 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

14:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
Иргэн Санжааванчигийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 16 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Сэлбэ хүүхэд хөгжлийн төвийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80.2-т заасныг баримтлан хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

15:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул, /А.Насандэлгэр/
Гурван гал трейд ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 16 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

16:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Бигом чойрын нэхэмжлэлтэй, УБСЕГ-т холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 09 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн “IV” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа, /Н.Дуламсүрэн/
Иргэн Т.Гэрэлтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад, Сонгино хайрхан дүүргийн Засаг дарга, УБСЕГ-т холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийг шүүх хуралдаанд албадан ирүүлэх шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч Д.Халиуна
Иргэн Б.Бямбадоржийн нэхэмжлэлтэй, БНД-н ИТХ-д холбогдох захиргааны хэргийн хүсэлт хэлэлцэх ажиллагааг хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:   
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлд заасныг баримтлан актын биелэлтийг түдгэлзүүлж шийдвэрлэв.

15:00
Даргалагч: Шүүгч Н.Дуламсүрэн, /Ц.Сайхантуяа/
Болд төмөр ерөө ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, ГТЕГ-т холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гасэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

15:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
Иргэн Л.Дугарсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн НДХ УБ-д холбогдох нийгмийн даатгалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нэхэмжлэгч өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж шийдвэрлэв.

2016 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн “V” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Б.Адъяасүрэн
Иргэн Б.Мөнхсайхан, Д.Эрдэнэчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүгч С.Төмөрбат
Иргэн Ш.Сувдаагийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, НЕТГ-т холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.1-д заасныг удирдлага болгон захиргааныг акт хүчингүй болгож шийдвэрлэв.

Оруулсан 2016-08-15 08:36:12
Үзсэн 131

Хэвлэх | Буцах