Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-08-16
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Иргэн Багатаян ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, АМГ-н КХ-т холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.


10:00
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Гео Эрин ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, АМГ-т холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Иргэн Г.Доржхандын нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр хийхээр товлов.

14:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Орд гео ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, АМГ-н КХ-т холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Ачлал трейд ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, БГД-н НДХ-т холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан шүүх хуралдаанд ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гасэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн “III” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа, шүүх бүрэлдэхүүнд шүүгч Ц.Мөнхзул, шүүгч Б.Адъяасүрэн
Ноён уулаа аврах ТББ-ын нэхэмжлэлтэй, АМГ-н КХ-т холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

09:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул, шүүх бүрэлдэхүүнд шүүгч Ц.Сайхантуяа, шүүгч А.Насандэлгэр
Иргэн З.Хайдарын нэхэмжлэлтэй, НИТХ-д холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1-д заасныг удирдлага болгон хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хүлээн зөвшөөрснийг шүүх баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

10:30
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Иргэн Н.Сувд нарын нэхэмжлэлтэй, БОНХАЖСайдад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Иргэн Б.Мандахгэрэлийн нэхэмжлэлтэй, ОБЕГ-т холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 16 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, БОАЖ сайдад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1-д заасныг удирдлага болгон нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ бүхэлд татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Иргэн Т.Нуржингийн нэхэмжлэлтэй, БОНХАЖ сайдад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
УАУЭСКлиниз төвийн нэхэмжлэлтэй, БОНХАЖ сайдад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

15:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Иргэн Ш.Ган-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргын ажлын албанд холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

 

Оруулсан 2016-08-15 10:49:39
Үзсэн 109

Хэвлэх | Буцах