Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-08-17
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

13:30
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Иргэн Б.Ган-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй, ЦЕГ-т холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цугуулах шаардлагатай гасэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад хийхээр товлов.


15:00
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Иргэн Д.Мягмаржавын нэхэмжлэлтэй, БЗД-н БХ-т холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цугуулах шаардлагатай гасэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 16 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн “III” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
ХЗТ овоо зам ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, ЭМҮҮТПарк-д холбогдох тендерийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг удирлага болгон нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Иргэн Ш.Батцэнгэлийн нэхэмжлэлтэй, ОӨУБЕГ-т холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

10:30
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Иргэн Д.Онон нарын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Иргэн Очирнямын нэхэмжлэлтэй, УБЕГ-т холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах зайлшгүй шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

15:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Глобал хурд ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, НЕТГ-т холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

16:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
ЧД-н 21 иргэний нэхэмжлэлтэй, НЕТГ-т холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн “IV” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

15:00
Даргалагч: Шүүгч Д.Халиуна
Иргэн В.Ганбатын нэхэмжлэлтэй, УБХот УСУГ-т холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 91.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгож, нэхэмжлэгч гомдол гаргана гэсэн тул шүүх хуралдааныг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэлээ.

2016 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн “V” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

14:00
Даргалагч: Шүүгч Б.Адъяасүрэн
Монгол шпагетти ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, НЗД, ХЗАА, НМХГ, НБГ-т холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 11 цаг 30 минутад хийхээр товлов.
 

Оруулсан 2016-08-15 10:50:00
Үзсэн 115

Хэвлэх | Буцах