Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-08-23
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул, /А.Насандэлгэр/
Иргэн Г.Эрхэмбаярын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.


09:30
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Фүжи холдинг ББСБ ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, ЭЕТГ-н  даргад холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг шүүх хуралдааныг зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 15 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

10:30
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр
Иргэн Л.Сайнтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга, ЧДӨГХА-д холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан шүүх хуралдаанд нэхэмжлэгчийг зайлшгүй байлцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
Иргэн Ариунбаатар, Жаргал нарын нэхэмжлэлтэй, Төрийн албаны зөвлөлд холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

13:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул, /А.Насандэлгэр/
Иргэн Г.Бишрэлийн нэхэмжлэлтэй, УБОӨГ-т холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг 2016 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

15:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
ЗТНэгтгэл ОНӨААТҮГ-ийн нэхэмжлэлтэй, УБ С.Баяраад холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлэр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

15:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул /А.Насандэлгэр/
Бул бул ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, ТУБ-д холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн “III” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Д.Чанцалням
Иргэн Лханаажавын нэхэмжлэлтэй, УБСЕГ-т холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

10:30
Даргалагч: Шүүгч С.Төмөрбат /О.Оюунгэрэл/
Иргэн С.Нарангэрэлийн нарын 4 иргэний нэхэмжлэлтэй, УБСЕГ-т холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 9 дүгээр сарын 6-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад хийхээр товлов.
2016 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

11:00
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Иргэн С.Сэлэнгэ, Д.Онон нарын 4 иргэний нэхэмжлэлтэй, НЗД, БЗД-ЗД-д холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.14-д заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.
2016 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн “V” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Д.Чанцалням
Чингис минефал девелопмент нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын дарга, СЯ-ын Төрийн сангийн газарт холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлэр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Д.Чанцалням
Чингис минефал девелопмент нэхэмжлэлтэй, АМГ-ын дарга, СЯ-ын Төрийн сангийн газарт холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлэр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
Иргэн Амартүвшингийн нэхэмжлэлтэй, ОӨУБЕГ-т холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн “IV” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Иргэн С.Дашдондогийн нэхэмжлэлтэй, Шадар сайдад холбогдох Төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийг солих шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

15:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Иргэн Т.Ганжолоогийн нэхэмжлэлтэй, ШЕЗ-д холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

16:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Иргэн Х.Оюунболдын нэхэмжлэлтэй, ШШГЕГ-т холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

16:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа шүүх бүрэлдэхүүнд шүүгч М.Батзориг, шүүгч Г.Мөнхтулга
Ордгео ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, АМГ-т холбогдох ашигт малтмалын албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийн итгэмжлэлийн авах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

15:30
Даргалагч: Шүүгч Д.Чанцалням, /Н.Долгорсүрэн/
Мэргэнван ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, МИАТ ХК-д холбогдох тендерийн маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 61.1-д заасныг баримтлан актын биелэлтийг түдгэлзүүлж, шүүх хуралдааныг 2016 оны 09 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр хойшлуулав.

 

Оруулсан 2016-08-22 11:13:17
Үзсэн 144

Хэвлэх | Буцах