Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-08-25
Шүүх Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн

шүүх хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн Эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр Пүрэв гариг

                                                   2 дугаар давхарын шүүх хуралдааны танхим                                                                                                              

Эхлэх: 09.00 цаг                                                                               

1. Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн 38 дугаар шүүхийн тогтоолтой, Б.Батдэлгэрт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 174 дүгээр зүйлийн 174.2 дахь хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг прокурор Н.Мөнгөнсүхийн бичсэн эсэргүүцэлийг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шүүхийн тогтоолыг хүчингүй болгож, дахин хэлэлцүүлэхээр тухайн шүүхэд буцаан шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: Н.Батсайхан.                                                        

2. Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдрийн 74 дүгээр шийтгэх тогтоолтой, Ц.Амартайванд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 215 дугаар зүйлийн 215.2 дахь хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг ялтан Ц.Амартайван, түүний өмгөөлөгч М.Алтанцэцэг нарын гаргасан гомдлуудыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулж ялтан Ц.Амартайванг нэн даруй суллахаар шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: Н.Батсайхан.                             

3. Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 39 дүгээр шүүхийн тогтоолтой, Д.Батбилэгт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 125 дугаар зүйлийн 125.2 дахь хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг прокурор Н.Пүрэвтогтохын бичсэн эсэргүүцэлийг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шүүхийн тогтоолыг хүчингүй болгож, дахин хэлэлцүүлэхээр тухайн шүүхэд буцаан шийдвэрлэв. 

Илтгэгч шүүгч: Т.Өсөхбаяр 

4. Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 41 дүгээр шүүгчийн захирамжтай, Г.Мөнхцэцэгт холбогдох хугацаанаас өмнө тэнсэн суллах тухай материалыг прокурор Т.Амарзаяагийн бичсэн эсэргүүцэлийг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв. 

Илтгэгч шүүгч: Т.Өсөхбаяр 

5. Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн 42 дугаар шийтгэх тогтоолтой, И.Билэгдэмбэрэлд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91 дүгээр зүйлийн 91.1  дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг ялтан И.Билэгдэмбэрэлийн өмгөөлөгч С.Оюунцэцэгийн гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаан шийдвэрлэв. 

Илтгэгч шүүгч: Т.Өсөхбаяр  . 

 

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн

шүүх хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн Эрүүгийн хэргийн тойм

2016 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдөр Пүрэв гариг

                                                   1 дүгээр давхарын шүүх хуралдааны танхим                                                                                                                           

Эхлэх: 09.00 цаг                                                                               

1. Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 74 дүгээр шийтгэх тогтоолтой, М.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Болдбаяр нарт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 99 дүгээр зүйлийн 99.1, 153 дугаар зүйлийн 153.1 дэх заалтын хэсгүүдэд зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг прокурор Ц.Гансүлдийн бичсэн эсэргүүцэлийг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: М.Пүрэвсүрэн.                                                     

2. Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн 42 дугаар шүүгчийн захирамжтай, Ц.Пүрэвсүрэнд холбогдох хорих ял эдлэхээс хугацааны өмнө тэнсэн суллах прокурорын саналтай хэргийн материалыг прокурор Т.Амарзаяагийн бичсэн эсэргүүцэлийг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: М.Пүрэвсүрэн                            

3. Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 7 дугаар сарын 29-нèé өдрийн 80 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Б.Түвшинжаргалд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг ялтан Б.Түвшинжаргал, түүний өмгөөлөгч Н.Цэрэндулам нарын гаргасан гомдлуудыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулж, ялтан Б.Түвшинжаргалыг нэн даруй суллахаар шийдвэрлэв. 

Илтгэгч шүүгч: Ц.Оч.

4. Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн 43 дугаар цатгаатгах тогтоолтой, Ч.Уламбаярт холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91 дүгээр зүйлийн 91.1 дэх хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг прокурор М.Гэрэлбадрахын бичсэн эсэргүүцэл, хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Н.Тодбаяр,  цагаатгагдсан этгээд Ч.Уламбаяр, түүний өмгөөлөгч Д.Цэнд-Аюуш нарын гаргасан гомдлууыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн цатгаатгах тогтоолыг хүчингүй болгож, нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаан шийдвэрлэв. 

Илтгэгч шүүгч: Ц.Оч.

5. Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 44 дүгээр шийтгэх тогтоолтой, Ж.Идэрмөнхөд холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 96 дугаар зүйлийн 96.1, 181 дүгээр зүйлийн 181.2.1, 181.2.5 дахь хэсэгт  зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг ялтан Ж.Идэрмөнх, түүний өмгөөлөгч Д.Тунгалаг нарын гаргасан гомдлуудыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

/Шүүх хуралдаанд ялтан Ж.Идэрмөнх онлайнаар оролцсон./

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв. 

Илтгэгч шүүгч: Б.Зориг.

6. Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 27 дугаар шийтгэх тогтоолтой, Д.Батзаяад холбогдох Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 147 дугаар зүйлийн 147.2 дахь хэсэгт  зааснаар яллах дүгнэлт үйлдэж ирүүлсэн хэргийг ялтан Д.Батзаяа, түүний өмгөөлөгч Н.Намжилцогт нарын  гаргасан гомдлуудыг үндэслэн хянан хэлэлцээд

/Шүүх хуралдаанд ялтан Д.Батзаяа онлайнаар оролцсон./

Магадлалд: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв.

Илтгэгч шүүгч: Б.Зориг.

 

                      Тойм гаргасан: Зохион байгуулагч Л.Оюунгэрэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оруулсан 2016-08-25 13:41:05
Үзсэн 136

Хэвлэх | Буцах