Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-09-30
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр

09 цаг 30 минут

О.Сэлэнгийн хүсэлттэй ‘Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох’ тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

09 цаг 30 минут

Г.Оюунгэрэл нарын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Дархан-Уул аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд холбогдох ‘Үнэлгээ хүчингүйд тооцуулах’ тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд зохигчдын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

10 цаг 00 минут

Б.Итгэлийн хүсэлттэй ‘Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох’ тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

10 цаг 00 минут

Б.Батзоригийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч А.Наранцэцэг, Капитрон банкинд холбогдох ‘Гэрээ хэлцэл хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах’ тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хариуцагчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

10 цаг 00 минут

С.Ачитын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Минж проперти ХХК-д холбогдох ‘Орон сууцны талбайн зөрүү 5.469.500 төгрөг гаргуулах тухай’ иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хариуцагчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

11 цаг 00 минут

Төрийн банкны нэхэмжлэлтэй, хариуцагч А.Отгонбаяр, Н.Нүүдэлд холбогдох ‘8.332.706 төгрөг гаргуулах’ тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

11 цаг 30 минут

Капитал банкны нэхэмжлэлтэй, хариуцагч А.Бадамхандад холбогдох ‘79.920.517 төгрөг гаргуулах’ тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд гуравдагч этгээдийг татан оролцуулахаар шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

14 цаг 00 минут

Ш.Алтанцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч О.Сайханбаяр, О.Амартуяа нарт холбогдох ‘120.000.000 төгрөг гаргуулах’ тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч М.Оюунцэцэг

14 цаг 30 минут

Д.Энхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Дархан-Уул аймаг дахь Монгол банкны хэлтэст холбогдох ‘Ажилд эгүүлэн тогтоолгох’ тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд зохигчдын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

16 цаг 00 минут

Ч.Отгонсүрэн, Н.Энхбат нарын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Дархан дулааны сүлжээ ТӨХК-д холбогдох ‘4.355.800 төгрөг гаргуулах’ тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа, шүүгч Д.Оюундарь, М.Оюунцэцэг

16 цаг 00 минут

Т.Солонгын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Тулга сувилалд холбогдох ‘Тушаал хүчингүй болгуулах’ тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хариуцагчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

Оруулсан 2016-10-02 17:33:04
Үзсэн 71

Хэвлэх | Буцах