Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-10-10
Шүүх Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн

шүүх хуралдааны тойм

 

2016 оны 10-р сарын 10-ны өдөр /Даваа гараг/

                                                    Шүүх хуралдааны танхим   /2 дугаар давхар/ 

 

Шүүх хуралдаан эхэлсэн цаг 08:30 

1. Илтгэгч шүүгч М.Наранцэцэг

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 06-р сарын 23-ны өдрийн 04460-р шийдвэртэй, "Мехлопат" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, "Уул уурхайн үндэсний олборлогч" ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

2. Илтгэгч шүүгч М.Наранцэцэг

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 08-ны өдрийн 0459-р шийдвэртэй, Т.Тэнгисийн нэхэмжлэлтэй, НШГА-нд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн  гомдлоор хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

3. Илтгэгч шүүгч М.Наранцэцэг

 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 04-ний өдрийн 00449-р шийдвэртэй, В.Довжидын нэхэмжлэлтэй, Ж.Алтансүхэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэхээр шүүх хуралдаан нээгээд

 Шийдвэрлэсэн байдал: шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

4. Илтгэгч шүүгч М.Наранцэцэг

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 23-ны өдрийн 5498-р шийдвэртэй, Б.Мөнхбаатарын нэхэмжлэлтэй, Ө.Мөнгөнчимэгт холбогдох иргэний хэргийг  нэхэмжлэгчийн гомдлоор хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

5. Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 07-р сарын 27-ны өдрийн 04745-р шийдвэртэй, Б.Тодбаярын нэхэмжлэлтэй, Ц.Амартүвшинд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

6. Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 04-ний өдрийн 0447-р шийдвэртэй, Б.Болормаагийн нэхэмжлэлтэй, Х.Чулуун-Эрдэнэ, С.Хашхүүд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

7. Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

 Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 24-ний өдрийн 04942-р шийдвэртэй, А.Булбулын нэхэмжлэлтэй, Д.Жанатад холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэхээр шүүх хуралдаан нээгээд

 Шийдвэрлэсэн байдал: шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

8. Илтгэгч шүүгч Т.Туяа

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 24-ний өдрийн 00364-р шийдвэртэй, Г.Амаржаргалын нэхэмжлэлтэй, Ж.Бүрэнтэгшт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

9. Илтгэгч шүүгч Т.Туяа

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 01-ний өдрийн 00428-р шийдвэртэй, "Ашид элбэг" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Г.Батжаргалд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн  гомдлоор хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

10. Илтгэгч шүүгч Т.Туяа

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 01-ний өдрийн 5350-р шийдвэртэй, Хаан банкны нэхэмжлэлтэй, Д.Энхриймаад холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

11. Илтгэгч шүүгч Ц.Ичинхорлоо

 Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 07-р сарын 29-ний өдрийн 00384-р шийдвэртэй, Т.Туяагийн нэхэмжлэлтэй, "Сандэй" ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн  гомдлоор хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

12. Илтгэгч шүүгч Ц.Ичинхорлоо

Хан-уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 17-ны өдрийн 00488-р шийдвэртэй, О.Оюунтуяагийн нэхэмжлэлтэй, "Эйч Эн Жэй Ви" ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

13. Илтгэгч шүүгч Ц.Ичинхорлоо

Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 01-ний өдрийн 5352-р шийдвэртэй, Б.Оюундарийн нэхэмжлэлтэй, И.Мөнхбаясалд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

14. Илтгэгч шүүгч Д.Дэлгэрцэцэг

Багануур дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 09-ний өдрийн 351-р шийдвэртэй, Э.Золбаяр, Ж.Нармандах нарын нэхэмжлэлтэй, Ж.Энхбатад холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хянан хэлэлцэхээр шүүх хуралдаан нээгээд

 Шийдвэрлэсэн байдал: шүүх хуралдааныг хойшлуулав. /2016.10.17/

15. Илтгэгч шүүгч Д.Дэлгэрцэцэг

Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 08-р сарын 09-ний өдрийн 351-р шийдвэртэй, Т.Солонгын нэхэмжлэлтэй, "Говь имфрастракчер партнерс" ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаав.

16. Илтгэгч шүүгч Д.Дэлгэрцэцэг

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 07-р сарын 27-ны өдрийн 04746-р шийдвэртэй, Н.Бадамхандын нэхэмжлэлтэй, "Тайгам-Алтай" ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг зохигчдын гомдлоор хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

17. Илтгэгч шүүгч Д.Цогтсайхан

Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 06-р сарын 24-ний өдрийн 00168-р шийдвэртэй, Б.Сэнгээгийн нэхэмжлэлтэй, Д.Буян-Одод холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хянан хэлэлцээд

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

 

 Тойм бэлтгэсэн: Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

    утас: 70008288

 

Оруулсан 2016-10-10 17:55:40
Үзсэн 132

Хэвлэх | Буцах