Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-10-03
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн “I” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Д.Оюумаа
Иргэн Г.Эрхэмбаярын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг баримтлан баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.


10:30
Даргалагч: Шүүгч М.Цэцэгмаа
Засаг чандмань майнинг ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газарт холбогдох маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:    
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлд заасныг баримтлан актын биелэлтийг түдгэлзүүлж шийдвэрлэв.

2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:30
Даргалагч: Шүүгч Н.Дамдинсүрэн
Иргэн Д.Цогтбаярын нэхэмжлэлтэй, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргад холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 11 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

09:30
Даргалагч: Шүүгч Д.Чанцалням
Иргэн П.Энхсайханы нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1-д заасныг удирдлага болгон нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ бүхэлд татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

11:00
Даргалагч: Шүүгч Н.Дамдинсүрэн
Мобиком корпораци ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын улсын байцаагчид холбогдох өрсөлдөөний маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч Н.Дамдинсүрэн
Монфорне ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Татварын газрын татварын улсын байцаагчид холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.13-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.
2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн “III” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:30
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр /Ц.Мөнхзул/
Иргэн М.Энхтуяа нарын 43 иргэний нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.


10:00
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Иргэн Г.Оюунчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.12-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

14:30
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр /Ц.Мөнхзул/
Терра энержи ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

15:00
Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Ц.Батсүрэн
Эм си Ди Си электрикийн нэхэмжлэлтэй, Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн Татварын улсын байцаагчид холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн “IV” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр
Хайрын далай ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.1.5-д заасныг баримтлан нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэв.

11:00
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Монгол ёндоо ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Татварын улсын байцаагч нарт холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.6, 106.3.13-т заасныг тус тус баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

13:30
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр
Иргэн Л.Сайнтуяа, С.Чулуунбат нарын нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга, Чингэлтэй дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж , 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

14:00
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Түшигт ээл ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газарт холбогдох тусгай зөвшөөрлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

15:00
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Арвижих мандал ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтсийн Татварын улсын байцаагч нарт холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн “V” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

11:30
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Иргэн Н.Суд нарын 8 иргэний нэхэмжлэлтэй, Байгаль орчин, аялал жуучлалын сайдад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

12:00
Даргалагч: Шүүгч С.Оюунгэрэл
Иргэн Д.Болдын нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Л.Батбаатар
Иргэн Ж.Сарантуяагийн нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 70.1.4-т заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 08 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Д.Халиуна
Иргэн С.Энхболдын нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн даргад холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлд заасныг баримтлан актын биелэлтийг түдгэлзүүлж шийдвэрлэв.

Оруулсан 2016-10-17 17:17:33
Үзсэн 125

Хэвлэх | Буцах