Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-10-04
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн “I” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийжаргал
Иргэн Г.Аззаяагийн нэхэмжлэлтэй, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргад холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг баримтлан баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.


10:00
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийжаргал
Иргэн Н.Энхчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газрын даргад холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг баримтлан баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

11:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
Иргэн Т.Солонгын нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн Сонгуулийн хороонд холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг баримтлан баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

15:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
Иргэн А.Гантуяагийн нэхэмжлэлтэй, Хан-Уул дүүргийн сонгуулийн хороонд холбогдох сонгуулийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

16:00
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийжаргал
Иргэн М.Гэрэлтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Багануур дүүргийн Сонгуулийн хороонд холбогдох сонгуулийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Даяар хас ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

09:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Иргэн Г.Ган-Очирын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан шүүхээс шаардсан нэмэлт нотлох баримт ирээгүй, мөн хариуцагчийг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 14 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

10:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Дулаан сэтгэл ТББ-ын нэхэмжлэлтэй, Байгаль орчин, аялал жуучлалын сайдад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан шинжээч оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн “III” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Иргэн Х.Буянжаргалын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газарт холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

11:00
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Интерстандарт нефть ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд холбогдох тендерийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн “IV” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Д.Чанцалням /Б.Адъяасүрэн/
Моодун хаан групп ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Засгын газарт холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 70.8-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Д.Чанцалням
Боловсролын давалгаа ТББ-ын нэхэмжлэлтэй, Боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамд холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.13-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

11:00
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Иргэн С.Дашдондогийн нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Ерөнхий сайдал холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Аялал трейд ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст холбогдох нийгмийн даатгалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн “V” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

10:30
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Ньюголден кроун ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Зэст-Өндөр ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Зам тээврийн яамд холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 11 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн “VI” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийсайхайн
Эф Эйч Эл ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

Оруулсан 2016-10-17 17:18:01
Үзсэн 116

Хэвлэх | Буцах