Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-10-10
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн “I” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:30
Даргалагч: Шүүгч С.Оюунгэрэл
Иргэн Ч.Баасансүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Баянгол дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.


10:30
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Өнөр-2 СӨХ-ын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан үзлэг хийх шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

11:00
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Монголын үндэсний их сургуулийн нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Ай Эм Тек ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Улсын нэгдүгээр эмнэлэгийн Тендерийн үнэлгээний хороонд холбогдох тендерийн маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

15:00
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Иргэн Болдын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах, гуравдагч этгээд татан оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

16:30
Даргалагч: Шүүгч Л.Батбаатар
Супер вижн нэтворк ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Татварын ерөнхий газрын татварын улсын байцаагчид холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Н.Дуламсүрэн
Уламжлалт анагаах ухааны элэг судлалын клиник төвийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 11 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

09:30
Даргалагч: Шүүгч Н.Дуламсүрэн
Эс Пи Эс Эй ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийжаргал
Иргэн Г.Батсүрэн, Д.Батсайхан, О.Энхжаргал нарын нэхэмжлэлтэй, Зам тээврийн хөгжлийн яамд холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.3-т заасныг баримтлан хамтран хариуцагч татах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
Иргэн М.Уранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргад холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.12-т заасныг удирдлага болгон нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

16:30
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийжаргал
Эс Пи Эс Эй ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн “III” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Иргэн П.Ганбатын нэхэмжлэлтэй, Байгаль орчин, аялал жуучлалын сайдад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан гуравдагч этгээд Ихэр няваг татах, нэхэмжлэлийн хувийг гардуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Д.Чанцалням
Иргэн Н.Эрдэнэбулганы нэхэмжлэлтэй, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах, гуравдагч этгээд татан оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

10:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Иргэн Г.Доржхандын нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан газрын албанд үзлэг хийх шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Иргэн Л.Од-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга, Нийслэлийн Засаг дарга, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шүүгчээс татгалзах тухай хүсэлтийг тус шүүхийн ерөнхий шүүгч хянан шийдвэрлэх хүртэл хугацаагаар хойшлуулж шийдвэрлэв.

14:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Иргэн Ц.Цэндсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

15:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа, шүүх бүрэлдэхүүнд шүүгч Н.Дуламсүрэн, шүүгч С.Төмөрбат
Централ ашиа майнинг ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашгигт малтмал, газрын тосны газарт холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нэмэлт нотлох баримт гаргуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн “IV” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийсайхан
Эф Эйч эл ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 08 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

11:00
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Иргэн Г.Хишигхүүгийн нэхэмжлэлтэй, Байгаль орчин, аялал жуучлалын сайдад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.12-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

14:30
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Хелиосголд ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газарт холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг баримтлан баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

15:30
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Иргэн Д.Сайнзаяагийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

16:30
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Бакунатурын нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газарт холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн “V” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:30
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр
Гурван гал трейд ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийн итгэмжлэлийг гардуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09 цаг 00 минутайд хийхээр товлов.

10:00
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Набд ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газарт холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.12-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

11:00
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
МИК ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.12-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

14:30
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр
Иргэн Х.Ариунгэрэл, Д.Зочин-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

15:30
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Иргэн Х.Болдбаатарын нэхэмжлэлтэй, Үндэсний аудитын газарт холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 16 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

Оруулсан 2016-10-17 17:19:57
Үзсэн 109

Хэвлэх | Буцах