Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-10-12
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн “I” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч С.Оюунгэрэл
Иргэн Ю.Сэлэнгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.


09:30
Даргалагч: Шүүгч С.Оюунгэрэл
Иргэн Ч.Нацагдоржийн нэхэмжлэлтэй, Гаалийн ерөнхий газарт холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 15 цаг 30 минутад хийхээр товлов.
10:00
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Иргэн Б.Пүрэв-Очир, Д.Ганцэцэгийн нарийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

10:30
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Иргэн Л.Гэрэлсүхийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Туяацэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга, Хан-Уул дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:30
Даргалагч: Шүүгч С.Оюунгэрэл
Иргэн Я.Хорлооринбүүчийгийн нэхэмжлэлтэй, Цагдаагийн ерөнхий газарт холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Л.Батбаатар
Иргэн Н.Энхгэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргад холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.12-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

14:30
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Иргэн Г.Болормаагийн нэхэмжлэлтэй, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргад холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

15:30
Даргалагч: Шүүгч С.Оюунгэрэл
Иргэн Л.Намнандоржийн нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан гуравдагч этгээдийг татан оролцуулах шаардлагатай шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

16:00
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Ганхэмжүүр ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагчид холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

16:30
Даргалагч: Шүүгч Л.Батбаатар
Иргэн Ц.Жаргал нарын 5 иргэний нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 08 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

16:00
Даргалагч: Шүүгч Н.Дуламсүрэн
Иргэн Г.Минжинсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга, Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газарт холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 11 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
Арт констракшн ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Барилга, хот байгуулалтын яам, Барилга хот байгуулалтын сайдад холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хэргийн оролцогч нарт эвлэрэх хугацаа олгож шүүх хуралдааныг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

15:00
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийжаргал
Жи Энд Юу голд ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтсийн даргад холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийг өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 12 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн “III” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

10:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Иргэн Д.Пүрэвсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн “IV” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

10:00
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр
Эм Эм И Жи ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

14:00
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Бэгдү констракшн ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1-д заасныг удирдлага болгон нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ бүхэлд татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

2016 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн “V” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

13:30
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр
Зиг заг дизайн ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Татварын улсын байцаагч нарт холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагч нэмэлт нотлох баримт гаргуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

15:00
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр
Иргэн Н.Энхболдын нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан гуравдагч этгээдийг өмгөөлөгч авах эрхээр хангаж шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

Оруулсан 2016-10-20 09:22:54
Үзсэн 92

Хэвлэх | Буцах