Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-10-18
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн “I” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

10:30
Даргалагч: Шүүгч Б.Адъяасүрэн
Монсудар паблишн ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамд холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад хийхээр товлов.


12:00
Даргалагч: Шүүгч Д.Халиуна
Иргэн С.Энхболдын нэхэмжлэлтэй, ЧДХҮЗЗ-д холбогдох Захиргааны гэрээний маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 12 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Иргэн С.Дашдондогийн нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Ерөнхий сайдад холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд зайлшгүй оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр
Хас банк ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Шадар сайдад холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

15:30
Даргалагч: Шүүгч Б.Адъяасүрэн
Баянконстракшн ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.13-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.
2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Иргэн Ц.Даваасүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газарт холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

11:00
Даргалагч: Шүүгч М.Цэцэгмаа
Алъяанс ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох тендерийн маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүгч С.Оюунгэрэл
Мандал женерал даатгал ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Батлан хамгаалан яамд холбогдох тендерийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

14:00
Даргалагч: Шүүгч Л.Батбаатар
Иргэн Б.Пүрэвдавгын нэхэмжлэлтэй, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргад холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68.4-д заасныг баримтлан нэхэмжлэгч, хариуцагч нарын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

14:30
Даргалагч: Шүүгч М.Батзориг
Иргэн А.Найданы нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.12-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

15:30
Даргалагч: Шүүгч Г.Мөнхтулга
Иргэн Э.Мөнх-Оргилын нэхэмжлэлтэй, Архивын ерөнхий газрын даргад холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан гэрч асуулгах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн “III” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:30
Даргалагч: Шүүгч Н.Дуламсүрэн
Эм ди глобал трейдинг ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Орон тооны бус зөвлөлд холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 65-д дугаар зүйлийг баримтлан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлж шийдвэрлэв.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийжаргал
Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн нэхэмжлэлтэй, Уул уурхайн яам, Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад холбогдох тендерийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.1, 106.3.4-д заасныг тус тус  баримтлан захиргааны актыг хүчингүй болгож, дахин шинэ акт гаргахыг даалгаж шийдвэрлэв.

11:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа
Зүүн бүсийн соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэн ТББ-ын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

11:30
Даргалагч: Шүүгч Н.Дамдинсүрэн
Уламжлалт анагаах ухааны элэг судлалын клиник төвийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлтийн Засаг дарга, НИТХ-д холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Д.Оюумаа
Иргэн Г.Ууганцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлтийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 14 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

15:00
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийжаргал
Акиан мобайл ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Тээврийн газарт холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн “IV” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа, шүүх бүрэлдэхүүнд шүүгч Н.Дуламсүрэн, шүүгч С.Төмөрбат
Иргэн Д.Пүрэвсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газарт холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

10:00
Цахирт-Ану-ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Багануур дүүргийн Татварын хэлтэст холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч хэргийн материалтай танилцах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

10:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа, шүүх бүрэлдэхүүнд шүүгч Н.Дамдинсүрэн, шүүгч С.Төмөрбат
Иргэн О.Энхтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Цагдаагийн ерөнхий газарт холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.13-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.
11:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Одмаа
Иргэн Г.Ган-Очирын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан гэрч асуух шаардлагатай гэсэн үндэслэлээх шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.
14:00
Даргалагч: Шүүгч Н.Дамдинсүрэн
Иргэн С.Соёмбын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн “V” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

08:30
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийсайхан
Эф эйч эл ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Иргэн Ш.Ган-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанд холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан шүүх хуралдаанд ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 15 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

10:00
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Иргэн Х.Буянжаргалын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газарт холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэв.

11:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Ай би пи ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Татварын газрын улсын байцаагч нарт холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

13:30
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Иргэн Д.Гантөгсийн нэхэмжлэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 109 дугаар зүйлийн 109.1 баримтлан нэхэмжлэгч хариуцагч нарын эвлэрснийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Оруулсан 2016-10-21 20:23:30
Үзсэн 80

Хэвлэх | Буцах