Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-10-20
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн “I” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр
Жаврын хөндий ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Байгаль орчин аялал жуучлалын сайдад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.


10:30
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр, шүүх бүрэлдэхүүнд шүүгч Н.Долгорсүрэн, шүүгч Б.Адъяасүрэн
Иргэн Д.Олзвой, Э.Амирмэд нарын нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч,улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:00
Даргалагч: Шүүгч Б.Адъяасүрэн
Иргэн Ө.Шуурайгийн нэхэмжлэлтэй, Байгаль орчин аялал жуучлалын сайдад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийг өмгөөлөгч авах эрхээр ханган шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 08 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч Б.Адъяасүрэн
Иргэн Л.Амар-Од нарын нэхэмжлэлтэй, Байгал байгууламж ашиглалтад оруулах улсын комисст холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан гуравдагч этгээдийг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

16:00
Даргалагч: Шүүгч Б.Адъяасүрэн
Иргэн Б.Туяацэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

10:00
Даргалагч: Шүүгч С.Оюунгэрэл
Иргэн Ю.Сэлэнгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:00
Даргалагч: Шүүгч С.Оюунгэрэл
Централ эйшиан цементийн нэхэмжлэлтэй, ТУБ нарт холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 66.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаасаа татгалсаныг батлаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн “III” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

08:30
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийжаргал
Жи энд юу голд ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын Геологи уул уурхай  Кадастрын хэлтэст холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийжаргал
Иргэн Ч.Эрдэнэчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Ерөнхий сайдад холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан гуравдагч этгээдийг өмгөөлөгч авах эрхээр ханган шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн “IV” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

11:00
Даргалагч: Шүүгч Н.Дуламсүрэн
Бумбод ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт холбогдох тендерийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

11:30
Даргалагч: Шүүгч Д.Халиуна
Иргэн Д.Дариймаагийн нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан гуравдагч этгээд татан оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

13:30
Даргалагч: Шүүч С.Төмөрбат, шүүх бүрэлдэхүүнд шүүгч Д.Чанцалням, шүүгч Д.Халиуна
Мандах арвижих ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Баянгол дүүргийн Засаг дарга, Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 91.3-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаа дэмжиж ирээгүй тул нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг буцааж шийдвэрвлэв.

2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн “V” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Отгон зам ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтсийн улсын байцаагчид холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 09 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Плимут ХХК, Зэст-Алтай ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 09 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

11:00
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Иргэн Д.Сайнзаяагийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Иргэн Б.Чойжилсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 13 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

14:30
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийсайхан
Иргэн Ц.Хулангийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 08 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

15:00
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл
Иргэн Р.Зинагийн нэхэмжлэлтэй, Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст холбогдох төрийн албаны маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

16:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Хонгор эко ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

Оруулсан 2016-10-21 20:23:58
Үзсэн 78

Хэвлэх | Буцах