Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-10-21
Шүүх Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн “I” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

10:00
Даргалагч: Шүүгч Б.Адъяасүрэн
Каркас ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн Татварын улсын байцаагч нарт холбогдох татварын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.


11:00
Даргалагч: Шүүгч А.Сарангэрэл
Эм Эм И Жи ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газарт холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.12-т заасныг удирдлага болгон нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

11:30
Даргалагч: Шүүгч Д.Халиуна
Иргэн С.Оргилын нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.13-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

13:30
Даргалагч: Шүүгч Д.Халиуна
Их шаглаа ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамд холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан үзлэг хийх шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

15:30
Даргалагч: Шүүгч А.Насандэлгэр
Иргэн Х.Ариунгэрэл, Б.Зочин-эрдэнийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн “II” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

10:00
Даргалагч: Шүүгч С.Оюунгэрэл
Иргэн Я.Оюунбилэгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох газрын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ний өдрийн 11 цаг 30 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн “III” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Н.Дуламсүрэн
Иргэн А.Хашчулуу нарын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуучлалын яамд холбогдох бусад маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

11:00
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийжаргал
Дорнын хүдэр ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргад холбогдох ашигт малтмалын маргаан бүхий захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 71.1-д заасныг баримтлан шүүх хуралдааныг 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн “IV” дүгээр танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Н.Дуламсүрэн
Иргэн Ж.Хатанбаатарын нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан нэмэлт нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 09 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

10:30
Даргалагч: Шүүгч Н.Дуламсүрэн
Терра сийд ХХК-ий нэхэмжлэлтэй, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Сангийн яамд холбогдох тендерийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад хийхээр товлов.

2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн “V” дугаар танхимын шүүх хуралдааны тойм.

09:00
Даргалагч: Шүүгч Ц.Мөнхзул
Иргэн С.Бямбасайхын нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох тусгай зөвшөөрлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.14-д заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

10:00
Даргалагч: Шүүгч О.Оюунгэрэл, шүүх бүрэлдэхүүнд С.Төмөрбат, шүүгч Д.Чанцалням
Иргэн Ч.Ганзүрхийн нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газарт холбогдох бүртгэлийн маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106.3.12-т заасныг баримтлан нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

14:30
Даргалагч: Шүүгч Л.Өлзийсайхан
Өсөх-Удам СӨХ-ын нэхэмжлэлтэй, Баянгол дүүргийн Засаг даргад холбогдох актын маргаан бүхий захиргааны хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд
Шийдвэрлэсэн байдал:
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 96.2-т заасныг баримтлан ирээгүй хэргийн оролцогч нарыг шүүх хуралдаанд оролцуулах шаардлагатай гэсэн үндэслэлээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

Оруулсан 2016-10-21 20:24:24
Үзсэн 89

Хэвлэх | Буцах