Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2017-09-11
Шүүх Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2017 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2017 оны 09 сарын 08-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

2017.08.30

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: О.Сарантуул

Хохирогч: З.Төмөрбаатар

Шүүгдэгч: Г.Ганжаргал, Ц.Баянмөнх, О.Дамдин

Шүүгч: А.Нарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: 01 жилийн хугацаатай тэнсэн харгалзсан.

2017. 08.31

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: О.Сарантуул

Хохирогч: Х.Мөнхбаатар

Хохирогчийн өмгөөлөгч: Ц.Гэнэндулам

Шүүгдэгч: Д.Баянцогт

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: 01 жилийн хугацаатай тэнсэн харгалзсан..

2017.09.01

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгч: Л.Буянтогтох

Хохирогч: Ш.Сайндэлгэрэх

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Д.Буманзаяа

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: 01 жилийн хугацаатай тэнсэн харгалзсан.

2017 оны 09 дугаар сарын 04-ны өдрөөс 2017 оны 09 сарын 08-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

2017.09.04

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: О.Сарантуул

Хохирогч: Г.Мэргэншагай

Хохирогчийн өмгөөлөгч: Н.Батмөнх-Очир

Шүүгдэгч: Б.Ган-Эрдэнэ

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: 02 жилийн хугацаатай тэнсэн харгалзсан.

2017. 09.04

Товлосон цаг: 14 цаг 00 минут

Хүсэлт гаргагч: Ц.Наранбаатар

Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч: Н.Тэрбиш

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шүүхийн шийдвэрийг дахин хянуулах тухай

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан, Алтантуяа, Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосон.

2017.09.04

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгч: С.Мягмарсүрэн

Шүүгч: А.Нарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Торгох шийтгэл оногдуулсан.

2017.09.04

Товлосон цаг: 15 цаг 30 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгч: Г.Баясгалан

Шүүгч: А.Нарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Торгох шийтгэл оногдуулсан.

2017.09.05

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Нэхэмжлэгч: С.Ганболд

Хариуцагч: Б.Буджав

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч: Б.Эрдэнэбат

Хариуцагчийн өмгөөлөгч: П.Батжаргал

Бие даасан шаардлага гаргаагүй гуравдагч этгээд: Н.Төгсбаяр

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Орон сууцыг өөрийн нэр дээр тогтоолгох

Шийдвэрлэсэн шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгосон.

2017. 09.06

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч: Б.Ариунсанаа

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн өмгөөлөгч: Л.Цуурай

Иргэний хариуцагч: Ц.Гиймаа

Иргэний хариуцагчийн өмгөөлөгч: Н.Тэрбиш

Шинжээч эмч: Э.Ганбат

Шүүгдэгч: Х.Болормаа

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч: Б.Энхбаяр

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

2017. 09.07

Товлосон цаг: 11 цаг 00 минут

Нэхэмжлэгч: П.Байгалмаа

Хариуцагч: Г.Бүдрагчаа

Хариуцагчийн өмгөөлөгч: Д.Даваахүү

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажилд эргүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалин, нэмэгдлүүд гаргуулах тухай.

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал. Шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

2017. 09.08

Товлосон цаг: 10 цаг 00 минут

Улсын яллагч: Т.Дэлгэрсайхан

Шүүгдэгч: О.Дарханбат

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: 01 жилийн тэнсэн харгалзах ял оноосон.

Оруулсан 2017-09-13 11:50:53
Үзсэн 52

Хэвлэх | Буцах