Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2018-07-02
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

09:15 цаг

1.Д.Гантогтохын хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

09:30 цаг

2.Х.Сүхбаатарын хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд хүсэлт гаргагчийн нотлох баримт гаргуулах тухай хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

09:30 цаг

3.Э.Энхпүрэвийн хүсэлттэй “В.Энхбаярыг эрэн сурвалжлуулах” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

09:40 цаг

4.Кредит Монгол ББСБ-ын хүсэлттэй “Б.Отгонцэцэг, Б.Бямбадорж нарыг эрэн сурвалжлуулах” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

09:30 цаг

5.Ш.Алтангэрэлийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

09:50 цаг   

6.Ч.Жирэнхүүгийн хүсэлттэй “Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

10:00 цаг  

7.Ц.Сүрэнхоролын хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

10:00 цаг     

8.Л.Түмэнбаярын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Ш.Халиунд холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

10:15 цаг

9.Р.Эрдэнэтулгын хүсэлттэй “Ч.Раднаабазарыг эрэн сурвалжлуулах” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

10:30 цаг

10.С.Цэцэгмаагийн хүсэлттэй “Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

11:00 цаг     

11.Д.Оюунхүүгийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч С.Батбаатарт холбогдох “Гэрлэлт цуцлах, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох, дундын эд хөрөнгө хуваалгах” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд хариуцагчийн өмгөөлөгчийн нотлох баримт гаргуулах тухай хүсэлтийг хангаж шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

11:00 цаг

12.Б.Ганжигүүрийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Т.Дэлгэрмаад холбогдох “Гэрлэлт цуцлуулах” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд гэрлэгчдийг эвлэрэх талын бүх арга хэмжээгээр хангаж, 2 сарын хугацаа олгож, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

14:00 цаг

13.Хос-Уран цамхаг ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Ж.Мягмардоржид холбогдох “42,563,400 төгрөг гаргуулах” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

14:30 цаг

14.Н.Наранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Л.Амартүвшинд холбогдох “Гэрлэлт цуцлах, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэсэн.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

15:30 цаг

15.Г.Уянгын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Б.Мөнхсайханд холбогдох “Эцэг тогтоолгох, хүүхдийн тэтгэлэг” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд зохигчдын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

16:30 цаг

16.Х.Баяржаргалын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Г.Ариунцэцэгт холбогдох “Хүүхдийн асрамж тогтоолгох” тухай иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцээд гэрлэгчдэд эвлэрэх талын арга хэмжээ авахаар хугацаа олгож, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 2 сарын хугацаагаар түдгэлзүүлэв.

 Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

Оруулсан 2018-07-03 09:14:42
Үзсэн 23

Хэвлэх | Буцах