Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2018-07-03
Шүүх Хэнтий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

/ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ/

/2018.07.02-2018.07.03/

2018 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр /Даваа гараг/

1.Ч.Түмэндэмбэрэлийн нэхэмжлэлтэй  иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Л.Цэрэндулам

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал:Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

2.Д.Цэрэндагвын нэхэмжлэлтэй  иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Л.Цэрэндулам

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал:Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

3.А.Батхүрэлийн нэхэмжлэлтэй  иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Л.Цэрэндулам

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал:Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэсэн.

4.Пүрдэм ХХК-н нэхэмжлэлтэй, Нийгмийн даатгалын хэлтэст иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Үйлчилгээний төлбөр 2 800 000 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Ж.Болдбаатар

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хэргийн материалтай танилцах хүсэлт гаргасан тул шүүх хуралдаан хойшилсон.

5.Хэнтий аймаг Татварын хэлтэсийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хариуцагчийг эрэн сурвалжлуулах тухай  

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Ж.Болдбаатар

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал:Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

6.Б.Оюунчимэгийн  нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Ж.Болдбаатар

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал:нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

7.Ж.Нямдоржийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Ж.Болдбаатар

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал:

8.Б.Батхүүгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Ж.Болдбаатар

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал:Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

9.Л.Дүгэрбаатарын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Ж.Болдбаатар

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал:.

10.А.Очирбаатарын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Ж.Болдбаатар

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал:Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

11.Ц.Ганхуягийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Ж.Болдбаатар

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

12.Л.Баттөмөрийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Ж.Болдбаатар

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

2018 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр /Мягмар гараг/

1. О.Эрдэнэбатарын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Ж.Болдбаатар

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

2.Б.Шүрэнцэцэгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Ж.Болдбаатар

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

3.С.Ганболдын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Л.Цэрэндулам  

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

4.Л.Ганчулууны нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн :Шүүгч Л.Цэрэндулам 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

5.Д.Баатархуягийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Бичиг баримтын эзэмшигч мөн болохыг тогтоолгож ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Э.Ариунаа 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

6.Г.Энхтуяагийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Э.Ариунаа 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

7.Ж.Тунгалагийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Э.Ариунаа 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал:

8.С.Найдандоржийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Э.Ариунаа 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал:

9.М.Оюунбилэгийн нэхэмжлэлтэй, Д.Чимэд-Очирт холбогдох иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай  

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Э.Ариунаа 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

10.С.Амарзаяагын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Э.Ариунаа 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

11.Ж.Энх-Амгалангын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Э.Ариунаа 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

12.Д.Гантөмөрийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Э.Ариунаа 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

13.Н.Баатарсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Э.Ариунаа 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

14.Н.Сүхбаатарын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Төрөөс хохирол гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Э.Ариунаа 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Шүүх хуралдаан 2018 оны  07 сарын 04-ний өдөр хүртэл хойшилсон.

15.Т.Төрболдын нэхэмжлэлтэй, У.Тэмүүжин, Д.Батчулуун нарт холбогдох иргэний хэрэг 

Нэхэмжлэлийн шаардлага: гэм хорын хохирол 4747900 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүгч Э.Ариунаа 

ШХНБД: А.Цэрэндулам

Шийдсэн байдал: Хэргийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон .

 

Оруулсан 2018-07-05 10:02:55
Үзсэн 19

Хэвлэх | Буцах