Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2018-07-05
Шүүх Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

           2018.07.05

           

            1. Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн газрын нэхэмжлэлтэй хариуцагч “Налайх трейд” ХХК-д холбогдох учирсан хохирол 5.400.000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.3.-д зааснаар нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож  шийдвэрлэв.

                                      Даргалагч, Ерөнхий шүүгч З.Түвшинтөгс

             2. Я.Баттөгсийн нэхэмжлэтэй Б.Хонгорзулд холбогдох хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох, хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөөс өөрт ноогдох хэсгээ гаргуулах тухай иргэний хэрэг             

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.3.-д зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

                                     Даргалагч, Ерөнхий шүүгч З..Түвшинтөгс

            3.Юу Жан Маогийн нэхэмжлэлтэй “Эрдэнийн хөгжил” ХХК-д холбогдох хамтран ажиллах гэрээнээс татгалзаж 1.910.871000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэг

            Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 105.1., 123.3.-т зааснаар шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

                                     Даргалагч, Шүүгч Л.Энхбилэг

            4. “Вишн Фанд ББСБ" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Ц.Гансүхд холбогдох  зээлийн гэрээний үүргийн биелэлт 3.326.590.22 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэг

           Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.5.-д зааснаар зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

                                     Даргалагч, Шүүгч Л.Энхбилэг

             5. Ц.Алтантодын нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай иргэний хэрэг

             Шийдвэрлэсэн байдал: Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлийн 115.2.1 дэх хэсэгт зааснаар нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

                                    Даргалагч, шүүгч Н.Баярсүрэн

 

Тойм гаргасан: Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Г.Оюун-Эрдэнэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оруулсан 2018-07-06 09:56:42
Үзсэн 20

Хэвлэх | Буцах