Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2018-08-10
Шүүх Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх

2018.08.06-08.10-ны өдрийг хүртэлх

Зөрчил хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдааны тойм

 

2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн /Пүрэв гараг/

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар баривчлах саналтай ирүүлсэн А.Нурсолтанд холбогдох зөрчлийн хэргийг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүх хуралдааныг даргалагч Ерөнхий шүүгч М.Энхмандах

ШХНБД: А.Оюун-Эрдэнэ

Шийдвэрлэсэн байдал: Зөрчлийн тухай хуулийн 4.5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар холбогдогч А.Нурсолтаныг 10 цагийн хугацаагаар албадан сургалтанд хамруулж, мөн хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж шийдвэрлэсэн.

2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн /Пүрэв гараг/

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар баривчлах саналтай ирүүлсэн П.Нямжавд холбогдох зөрчлийн хэргийг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүх хуралдааныг даргалагч Ерөнхий шүүгч М.Энхмандах

ШХНБД: А.Оюун-Эрдэнэ

Шийдвэрлэсэн байдал: Зөрчлийн тухай хуулийн 4.5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар холбогдогч П.Нямжавыг 10 цагийн хугацаагаар албадан сургалтанд хамруулж, мөн хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж шийдвэрлэсэн.

2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн /Пүрэв гараг/

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар баривчлах саналтай ирүүлсэн Б.Ариунболдод холбогдох зөрчлийн хэргийг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүх хуралдааныг даргалагч Ерөнхий шүүгч М.Энхмандах

ШХНБД: Б.Туяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Зөрчлийн тухай хуулийн 4.5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар холбогдогч Б.Ариунболдод 10 цагийн хугацаагаар албадан сургалтанд хамруулж, мөн хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар 10 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж шийдвэрлэсэн.

2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн /Пүрэв гараг/

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар баривчлах саналтай ирүүлсэн Г.Доржхандад холбогдох зөрчлийн хэргийг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүх хуралдааныг даргалагч Ерөнхий шүүгч М.Энхмандах

ШХНБД: Б.Туяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Зөрчлийн тухай хуулийн 4.5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар холбогдогч Г.Доржханд 10 цагийн хугацаагаар албадан сургалтанд хамруулж, мөн хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж шийдвэрлэсэн.

Оруулсан 2018-08-10 16:02:40
Үзсэн 29

Хэвлэх | Буцах