Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2018-09-14
Шүүх Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүх

2018.09.10-09.14-ний өдрийг хүртэлх

Зөрчил хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн /Лхагва гараг/

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар баривчлах саналтай ирүүлсэн Мөнх-Одод холбогдох зөрчлийн хэргийг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүх хуралдааныг даргалагч шүүгч Р.Батбаяр

ШХНБД: Б.Туяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Зөрчлийн тухай хуулийн 4.5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар холбогдогч Мөнх-Одыг 10 цагийн хугацаагаар албадан сургалтанд хамруулж, мөн хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж шийдвэрлэсэн.

2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн /Лхагва гараг/

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар баривчлах саналтай ирүүлсэн Э.Октябрьт холбогдох зөрчлийн хэргийг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүх хуралдааныг даргалагч шүүгч Р.Батбаяр

ШХНБД: А.Оюун-Эрдэнэ

Шийдвэрлэсэн байдал: Зөрчлийн тухай хуулийн 4.5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар холбогдогч Э.Октябрийг 10 цагийн хугацаагаар албадан сургалтанд хамруулж, мөн хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж шийдвэрлэсэн.

2018 оны 09 дүгээрар сарын 13-ны өдрийн /Пүрэв гараг/

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын Цагдаагийн хэлтсээс 5.4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт зааснаар баривчлах саналтай ирүүлсэн Н.Батгэрэлд холбогдох зөрчлийн хэргийг

Шүүх бүрэлдэхүүн: Шүүх хуралдааныг даргалагч шүүгч Р.Батбаяр

ШХНБД: А.Оюун-Эрдэнэ

Шийдвэрлэсэн байдал: Зөрчлийн тухай хуулийн 4.5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар холбогдогч Н.Батгэрэлийг 10 цагийн хугацаагаар албадан сургалтанд хамруулж, мөн хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт зааснаар 10 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж шийдвэрлэсэн.

Оруулсан 2018-09-14 14:35:37
Үзсэн 49

Хэвлэх | Буцах