Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2018-10-10
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

1. 09:20 цаг

Ч.Нармандахын хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн нотлох баримт гаргуулах хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

2. 09:30 цаг

С.Мойдоогийн хүсэлттэй “Садан төрлийн холбоотой болохыг тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

3. 09:30 цаг

М.Дашдондогийн хүсэлттэй “Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийн зарим хэсгийг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

4. 10:00 цаг

Ц.Нямдаваагийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст холбогдох “2,321,840 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

5. 10:00 цаг

Н.Луугийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Б.Од-Эрдэнэ, М.Отгонбаяр, Н.Дэнсмаа нарт холбогдох “Хүүхдийн асрамж тогтоолгох, тэтгэлэг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

6. 10:00 цаг

С.Дашдондогийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Б.Дарханбаатарт холбогдох “3,000,000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

7. 11:00 цаг

Б.Гэрэлзулын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Дархан-Уул аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт холбогдох “Үнэлгээ хүчингүй болгуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

8. 11:00 цаг

Э.Мөнх-Ундрамын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Гомбо-Очирт холбогдох “Хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

9. 12:00 цаг

Б.Хос-Одын нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Д.Лхамноржинд холбогдох “1,092,000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

10. 10:00 цаг

“Гобитекс”ХХК-ийн захирал Х.Батбаатарын гомдолтой “Тус шүүхийн шүүгчийн 2018.09.17-ны өдрийн 3962, 3965 дугаартай захирамжуудыг хүчингүй болгуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, гомдол гаргагчийн гомдлыг бүхэлд нь хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа, шүүгч Д.Алтантуяа, Г.Сарантуяа нарын бүрэлдэхүүнтэй

11. 14:30 цаг

Ч.Болормаагийн хүсэлттэй “Тус шүүхийн 2014.07.03-ны өдрийн 659 дугаар шийдвэртэй хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, хүсэлт гаргагчийн хүсэлтийг хангаж, анхан шатны шүүхээр дахин хэлэлцүүлэхээр буцаав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа, шүүгч Д.Алтантуяа, Д.Оюундарь нарын бүрэлдэхүүнтэй

12. 15:00 цаг

“Алко трейд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч “Чин чандмань уул”ХХК-д холбогдох “3,448,550 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

13. 15:00 цаг

“Энхжин инвест”ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Ц.Баянмөнхөд холбогдох “9,975,000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, хариуцагчийн өмгөөлөгч авах хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Оюундарь

14. 15:00 цаг

“ХААИС-ийн Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн”-ийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч М.Ууганбаярт холбогдох “5,600,000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

Оруулсан 2018-10-10 16:45:38
Үзсэн 41

Хэвлэх | Буцах