Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2018-11-05
Шүүх Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2018 оны 10 сарын 29-ны өдрөөс 2018 оны 11 сарын 02-ны өдрийн шүүх хуралдааны тойм

2018.10.29

Товлосон цаг: 09:00

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

Хүсэлт гаргагч: Ц.Мягмаржаргал

Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Л.Энхбаатар

Шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэсэн.

2018.10.29

Товлосон цаг: 10:00

Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн 24.6.2

Улсын яллагч: Н.Бадам

Иргэний нэхэмжлэгч: О.Оюун

Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч: П.Буманзаяа

Шүүгдэгч: Г.Алтангэрэл, С.Банзрагч

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Хорих ял оногдуулахгүйгээр 02 жилийн хугацаагаар тэнсэж хянан харгалзах ял оногдуулсан

2018.10.30

Товлосон цаг: 14:00

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

Хүсэлт гаргагч: Ө.Баянхишиг

Шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх

Шийдвэрлэсэн байдал: Хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэсэн.

2018.10.30

Товлосон цаг: 16:00

Улсын яллагч: Н.Бадам

Шүүгдэгч: Г.Дөлгөөнмөрөн, Б.Түвшинбат

Шүүгч: А.Нарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.э

2018.10.31

Товлосон цаг: 15:00

Хянан магадлангийн хурал

Прокурор: Н.Бадам

Холбогдогч: С.Наранчимэг

Хохирогч: С.Нолхоосүрэн, Б.Эрдэнэхишиг, Б.Нацагдорж

Шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдааныг хойшлуулсан.

2018.10.31

Товлосон цаг: 10:00

Зүйл анги: Эрүүгийн хуулийн 24.6.2

Улсын яллагч: Н.Бадам

Иргэний нэхэмжлэгч: О.Оюун

Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч: П.Буманзаяа

Шүүгдэгч: Г.Алтангэрэл, С.Банзрагч

Шүүгч: Г.Дэлгэрсайхан

Шийдвэрлэсэн байдал: Хорих ял оногдуулахгүйгээр 02 жилийн хугацаагаар тэнсэж хянан харгалзах ял оногдуулсан

2018.11.01

Товлосон цаг: 10 цаг

Зүйл анги: 17.7.1

Улсын яллагч: Н.Бадам

Хохирогч: А.Баттогоо

Шүүгдэгч: Г.Дөлгөөнмөрөн, Б.Баттүшиг

Шүүгч: А.Нарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: Тус бүр 500 нэгжээр торгох ял оногдуулсан.

2018.11.01

Товлосон цаг: 17 цаг

Зүйл анги: 11.6.1

Улсын яллагч: Н.Бадам

Хохирогч: Х.Отгонбаатар

Шүүгдэгч: С.Бямба

Шүүгч: Г.Сарантуяа

Шийдвэрлэсэн байдал: 500 нэгжээр торгох ял оногдуулсан.

2018.11.02

Товлосон цаг: 14:30

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 4.516.541 төгрөг гаргуулах

Нэхэмжлэгч: П.Байгалмаа

Хариуцагч: Г.Бүдрагчаа

Шүүгч: Б.Эрдэнэмөнх

Шийдвэрлэсэн байдал: Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.

Оруулсан 2018-11-05 09:16:03
Үзсэн 35

Хэвлэх | Буцах