Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-01-09
Шүүх Дорнод аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

ДОРНОД АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

/Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны тойм/

 

 

Д

 

 

 

 

Шүүгдэгч /ялтан/-ны нэр

 

 

Анхан шатны шүүхийн тогтоолын он, сар, өдөр, дугаар

 

 

Хэргийн зүйлчлэл

 

 

Давж заалдах гомдол, эсэргүүцэл гаргагч

 

 

Прокурор

 

 

Өмгөөлөгч, оролцогч

 

Шүүх хуралдаан эхлэх сар, өдөр, цаг, танхим

 

 

Шүүх бүрэлдэхүүн

 

Шийдвэрлэ-сэн байдлын тойм

1

 

Ц.Анхбаяр

 

 

2018.11.07

2018/ШЦТ/326

/Шийтгэх  тогтоол/

 

 

ЭХ

12.5_2.1

/хаалттай/

 

Шүүгдэгч, түүний  өмгөөлөгч нар

 

Ч.Мөнхзул

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Д.Урансувд

 

Шүүгдэгч Ц.Анхбаяр

 

2019.01.09

09:00

В заал

Даргалагч: ерөнхий шүүгч Л.Наранбаяр

 

Бүрэлдэхүүнд: шүүгч З.Энхцэцэг

Илтгэгч: шүүгч Ж.Долгормаа

Хэвээр

2

Г.Шагай

2018.11.29

2018/ШТ/16 /Шүүхийн  тогтоол/

 

ЭХ

10.1_1

 

 

Прокурорын эсэргүүцэл

 

Б.Догмиддорж

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч М.Энхтуяа

 

Шүүгдэгч Г.Шагай

2019.01.09

10:30

В заал

Даргалагч: шүүгч Ж.Долгормаа

 

Бүрэлдэхүүнд: шүүгч З.Энхцэцэг

Илтгэгч: ерөнхий шүүгч Л.Наранбаяр

Хэвээр

Тойм гаргасан: Шүүгчийн туслах: ......................Б.Отгонсүрэн

Оруулсан 2019-01-09 13:11:40
Үзсэн 33

Хэвлэх | Буцах