Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-04-05
Шүүх Архангай аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм
  • 2019 оны 04 сарын 1 ны 11 цаг 30 минутад товлогдсон шүүх хуралдааны тойм

Даргалагч шүүгч Ч.Жаргалан 

   Бид баян ХЗХ-ий нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Ч.Чанцалдуламд холбогдох 7 519 000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Иргэний хуулийн 451 дүгээр зүйлийн 451.1, 452 дугаар 452.1, 452.2-т заасныг баримтлан шийдвэрлэв.

  • 2019 оны 04 сарын 01 ны 10 цаг 30 минутад товлогдсон шүүх хуралдааны тойм

Даргалагч шүүгч Ч.Жаргалан 

   М.Энхмэндийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Г.Батдэмбэрэлд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах, асрамж тогтоолгож, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах, 1500000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-т заасныг баримтлан Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5-д заасныг баримтлан шийдвэрлэв.

  • 2019 оны 04 сарын 03 ны 14 цаг 30 минутад товлогдсон шүүх хуралдааны тойм

Даргалагч шүүгч Ч.Жаргалан 

   С.Нарантуяагийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.6-д заасныг баримтлан шийдвэрлэв.

  • 2019 оны 04 сарын 03 ны 15 цаг 00 минутад товлогдсон шүүх хуралдааны тойм

Даргалагч шүүгч Ч.Жаргалан 

    Л.Алтангэрэлийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Хүсэлт гаргагчийн төлөөлөгчийн хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулж, шүүх хуралдааныг жич товлон зарлахаар тогтов.

  • 2019 оны 04 сарын 04 ны 14 цаг 30 минутад товлогдсон шүүх хуралдааны тойм

Даргалагч шүүгч Ч.Жаргалан 

    Г.Наранцэцэгийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн  135 дугаар зүйлийн 135.2.6-д заасныг баримтлан шийдвэрлэв.

  • 2019 оны 04 сарын 05 ны 16 цаг 00 минутад товлогдсон шүүх хуралдааны тойм

Даргалагч шүүгч Ч.Жаргалан 

   Ч.Алтангэрэлийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.6-д заасныг баримтлан шийдвэрлэв.

  • 2019 оны 04 сарын 05 ны 15 цаг 30 минутад товлогдсон шүүх хуралдааны тойм

Даргалагч шүүгч Ч.Жаргалан 

   Б.Баяраагийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.6-д заасныг баримтлан шийдвэрлэв.

  • 2019 оны 04 сарын 05 ны 15 цаг 00 минутад товлогдсон шүүх хуралдааны тойм

Даргалагч шүүгч Ч.Жаргалан 

  Р.Манлайгийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал болон цэргийн алба хаасан болохыг тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.6-д заасныг баримтлан шийдвэрлэв.

  • 2019 оны 04 сарын 04 ний 15 цаг 30 минутад товлогдсон шүүх хуралдааны тойм

Даргалагч шүүгч Ч.Жаргалан 

   Ч.Эрдэнэчимэгийн хүсэлттэй ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн  135 дугаар зүйлийн 135.2.6-д заасныг баримтлан шийдвэрлэв.

Оруулсан 2019-04-09 15:19:41
Үзсэн 63

Хэвлэх | Буцах