Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2019-04-12
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

09:00

  1. Ц.Л-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч С.Д-д холбогдох Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

09:30

2. Б.А-гийн хүсэлттэй Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

09:45

3. П.Л-гийн хүсэлттэй Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

09:55

4. А.А-н хүсэлттэй баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

10:00

5. Н.Г-н нэхэмжлэлтэй хариуцагч Х.Б-д холбогдох эцэг тогтоолгох, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан, нэхэмжлэгчийн татгалзлалыг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

10:30

6. А.Э-н нэхэмжлэлтэй хариуцагч Ц.Ц, А.Э нарт холбогдох Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хамтран өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсэгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

11:00

7. О.Н-н нэхэмжлэлтэй хариуцагч Б.Б, Н.Б, Н.Б нарт холбогдох бэлэглэлийн гэрээг хүчингүй болгож, 10,000,000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн шинжээч томилуулах хүсэлтийг хангаж шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

12:00

8. ТБ ХХК-н нэхэмжлэлтэй хариуцагч ДГТ ХК-д холбогдох 5,862,250,942,17 төгрөг гаргуудах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

14:00

9. ДШГ ТӨХК-н нэхэмжлэлтэй хариуцагч ШГ ХК-д холбогдох 177,986,184.18 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд хариуцагчийн өмгөөлөгч авах хүсэлтийг хангаж шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

Даргалагч шүүгч З.Тунгалагмаа

14:00

10. ЖГ ХХК-н нэхэмжлэлтэй хариуцагч Ц.О-д холбогдох 10 490 000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

14:30

11. Д.Б-н нэхэмжлэлтэй хариуцагч Б.Б-д холбогдох 5 450 000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Д.Алтантуяа

 

Оруулсан 2019-04-12 15:53:40
Үзсэн 36

Хэвлэх | Буцах