Захиргааны хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
4162 шийдвэр. (хуудас 1/84)
2019.07.05 426 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл С.У Л.Э
2019.02.21 118 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл П.Б ТЗДЦГ, ТЗДЦГ-ын цагдаа зохицуулагч, ЦАА П.О
2019.06.17 381 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл ХУД ПГХП Л.Ц ХУД МХХЭАХХ ХУАБ Б.Б
2019.06.13 373 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл НПГ ЗШШАХТХХП Г.М НТГ АТХУБ Д.Т
2019.05.10 323 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сономпилын Оюунгэрэл Д.Б, С.Б, У.Б, В.Б, П.Х, О.Д БГДЗД , ХБХГ
2019.05.10 288 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл С.Ц БУДГГ ГУБ
2019.05.10 287 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сономпилын Оюунгэрэл Ч.Х УБЕГ
2019.05.01 266 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сономпилын Оюунгэрэл “ОА” ХХК ХХААХҮЯ
2019.04.20 249 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сономпилын Оюунгэрэл Ц.У ГГГУБ А.А
2019.04.09 227 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл Г.Г ЧДУБХ
2019.04.05 221 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл Б.Б, Ц.О УБЕГ
2019.02.21 118 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл ГХЯ НЗД
2019.02.19 110 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сономпилын Оюунгэрэл “ТЭСӨП” ХХК НМХГ ХУДД ХХУБ О.Х
2019.02.14 101 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл АА” ХХК БОАЖС
2019.01.18 047 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “БАИ” ХХК АМГТГ
2019.06.27 407 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа "М” ХХК ХХЗХ
2019.05.08 280 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа Т.Г УБЕГ
2019.06.24 399 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа “Х” ХХК СБДТХ УБ Ч.М
2019.07.31 463 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа “М” ХХК ШӨХТГ УБ О.М
2019.02.27 133 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Могнооны Цэцэгмаа П.Э, Г.Б, Ш.Н, Э.М, Э.Х нар ХУД ЗД
2019.02.25 129 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Могнооны Цэцэгмаа Т.А НЗД, СХДЗД
2019.03.16 152 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Могнооны Цэцэгмаа Т.Г ШЕЗ
2019.02.20 114 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Могнооны Цэцэгмаа “С” ХХК НЗД
2019.03.06 156 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Могнооны Цэцэгмаа А.Э НЗД, СХДЗД
2019.01.14 038 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Могнооны Цэцэгмаа “Ч” ХХК НХТЕТГ
2019.01.09 026 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Могнооны Цэцэгмаа Э А П и к м” ХХК, “Э А Э” ХХК СЯТНБД, ҮХГД нар
2019.02.12 093 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Могнооны Цэцэгмаа “Н г” ХХК БОАЖС
2018.12.24 004 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нанзадын Дамдинсүрэн Ж.Б ХУДБХ
2018.12.26 009 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нанзадын Дамдинсүрэн А.Т ҮАГ
2018.12.24 005 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нанзадын Дамдинсүрэн “Х” ХХК НДЕГ, НДЕГ ДД Г.С
2019.02.01 82 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нанзадын Дамдинсүрэн “М” ХХК МУЗГ ,АМГТГ
2019.01.15 041 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нанзадын Дамдинсүрэн “Г” ХХК АМГТГКХ, УУХҮЯ ЭБМЗ
2019.02.26 131 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нанзадын Дамдинсүрэн “А” ХХК АМГТГКХД
2019.02.11 90 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нанзадын Дамдинсүрэн Г.А НГА, БДЗД
2019.03.13 168 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа Ц.Н УИХ ТГЕНБД
2019.02.12 094 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа Ш ХХК ХХААХҮЯ
2019.04.03 218 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа М ХХК СЯ
2019.03.14 179 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа Б.Н ШШГЕГД
2019.05.07 276 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа Э ХХК НЗД
2019.05.07 275 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа Б.Г УБЕГ
2019.04.17 242 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа А нам НЗД , НЗДТГ ХЭЗХД
2019.06.25 400 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа “Э” ХХК ОӨГХХ УАБ Ч.Э
2019.05.20 302 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа Х.М НЗД, БЗД ЗД ,БЗД ГА
2019.06.27 408 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа ГБ ХК СБД ТХОТ ТУБ Б.А
2019.07.02 418 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа “Ж” ХХК УБЕГ
2019.06.28 409 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа С.О СБДЗД
2019.06.28 409 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа С.О СБДЗД
2019.07.04 424 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа А нам ЧДЗД, ЧДЗД ТГД
2019.07.02 419 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Даваанямын Оюумаа Б.Б ЧДЗД
2019.08.30 19 Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баярын Цэнд Д.Наранцэцэг Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар