Захиргааны хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5838 шийдвэр. (хуудас 1/117)
2021.10.14 39 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга ДБ АрНДХ
2021.10.14 38 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга ЛЦ Ар ӨУЗД
2021.10.07 37 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга ДБ АрНДХ
2021.10.06 36 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга ТМ АрЗД
2021.09.20 35 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа ХГ АрЗД
2021.09.13 34 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга АрХ ХХК Ар МЭГ
2021.09.09 33 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга СЛ Ар НДХ
2021.08.26 32 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга БЭ Ар НДХ
2021.08.24 31 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа НЭ АрНДХ
2021.08.17 30 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа РБ АрЗД
2021.08.13 29 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа ГБ АрЗД АрБОАШГД
2021.07.08 28 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга ЖЖ Ар НДХ
2021.07.07 27 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга ДА ӨЗД ГЦ
2021.07.06 25 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга БГ АрНДХ
2021.06.10 24 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга ЖО Ар БОАГД
2021.05.13 23 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа НЭ АрНДХ
2021.04.23 22 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга ББ АрЗД
2021.04.15 21 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга СМ Ар ӨЗД
2021.04.14 20 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа РБ АрНД
2021.03.25 19 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа ЧБ Ар НДХ
2021.03.24 18 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга МА Ар: НДХ
2021.03.23 17 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга ДӨ Ар НДХ
2021.03.23 16 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга ГМ Ар НДХ ДГ НД
2021.03.22 15 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа ЭХ ХХК АрЗГ
2021.03.22 14 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга Д.О Ар: НДХ
2021.03.19 13 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга Н.Б Ар НДХ
2021.03.18 12 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа Л.Б Ар НДХ
2021.03.12 11 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа МК ХХК Ар ЗГ
2021.03.02 10 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга Б.М Ар. ОБГ Ж.Э
2021.03.01 9 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа Б.М Ар.ОБГ Ш.Э
2021.02.22 8 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа Ч.Ц Ар. ЭДЗД
2021.02.09 7 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа М.Т Ар.НДХ
2021.03.12 14 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Энхжаргалын Золбадрах М.А Цогт сумыэн ЗДТГ-ын дарга Д.Э
2021.03.11 13 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунхүүгийн Оюунсүрэн С.Г Алтай сумын Засаг дарга Д.Э
2021.03.09 12 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Энхжаргалын Золбадрах Л.Б Хөхморьт сумын Засаг дарга Ж.Э
2021.02.08 09 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Энхжаргалын Золбадрах Төгрөг сумын МАН-ын бүлгийн дарга Т.Б Төгрөг сумын анхдугаар хуралдааны дарга Д.Т
2021.02.02 03 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Энхжаргалын Золбадрах Ш Ж Ч ХХК Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын Засаг дарга А.Б
2021.02.04 6 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга СН АрНДХ
2021.02.03 109/2021/0004/з Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа НБ АрЗД
2021.01.20 4 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа ТС
2021.01.19 3 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга МГ АрИТССХ
2021.01.15 2 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга ББ АрМЭГД
2021.01.11 1 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа БЭ АрСХ
2020.12.16 30 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Алагаагийн Түвшинтулга С ХХК АрЗД
2020.12.11 29 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа М АрХСНДБ-НЗ
2020.12.11 29 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа М АрХСНДБ-НЗ
2020.10.27 123/ШШ2020/0042 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дамдинсүрэнгийн Зоригтбаатар Н ХХК Төв аймгийн С сумын Засаг дарга
2020.12.11 123/ШШ2020/0043 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дамдинсүрэнгийн Зоригтбаатар Б ХХК Төв аймгийн Б сумын Засаг дарга
2021.01.18 02 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чулуунхүүгийн Оюунсүрэн Х.М Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга
2020.12.22 25 Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Түмэнжаргалын Оюунгэрэл Ш.Ш Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын ИТХ-ын дарга