Захиргааны хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
4021 шийдвэр. (хуудас 1/81)
2019.07.01 00021 Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Жамсранжавын Ганчимэг Прокурор М.А Б.П
2019.07.05 115/ШШ2019/0016 Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баярын Цэнд БТ ХХК Дорноговь аймгийн Т-ын улсын байцаагч нар
2019.07.01 00020 Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Жамсранжавын Ганчимэг Ц.Б аймгийн Засаг дарга
2019.06.21 00019 Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Жамсранжавын Ганчимэг Н.Г, Ц.А Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Б сумын иргэний бүртгэлийн ажилтан
2019.06.03 00018 Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Жамсранжавын Ганчимэг Н.Н Нийгмийн даатгалын хэлтэс
2019.05.30 00017 Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Балжирхүүгийн Энхтайван Д.Л Нийгмийн даатгалын хэлтэс
2019.05.30 00016 Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Жамсранжавын Ганчимэг П.Б аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс
2019.07.09 14 Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сангаагийн Отгонцэцэг Э ХХК ӨАТХ
2019.06.26 8 Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чинзоригийн Баярмаа ТЗП ХХК ЦСЗДТГ
2019.07.08 12 Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сангаагийн Отгонцэцэг СУ ХХК Э.Ж, Э.Б нар
2019.07.01 9 Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чинзоригийн Баярмаа Д ХХК Б.М, С.Ө нар
2019.07.04 10 Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чинзоригийн Баярмаа ЗХЮТ ӨАХСБОХУБ
2019.06.18 7 Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чинзоригийн Баярмаа ЦӨ ХХК Э.А
2019.05.29 6 Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чинзоригийн Баярмаа ЧХ, ХШ ХХК ДЗСЗДТГ
2019.07.02 113/ШШ2019/0019 Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нанзадын Дамдинсүрэн Х ХХК ГСА-ийн Т
2019.07.01 113/ШШ2019/0018 Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нанзадын Дамдинсүрэн Э ХХК ГСА-ийн М
2019.06.17 8 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа Н.М УБхэлтэс
2018.06.10 7 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сарантуяа Ганбат Б.Ц Д.Г
2019.05.24 6 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сарантуяа Ганбат Г.Б А аймгийн ЗД
2019.04.12 5 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа Ц.Н А аймгийн ЗД
2019.06.21 113/ШШ2019/0017 Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нанзадын Дамдинсүрэн Т.Г ГСА-ийн Ш
2019.03.06 016 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сеймуратын Еркеш М.Р Төрийн байгууллага
2019.02.18 010 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша А.Д Төрийн байгууллага
2019.02.19 012 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сеймуратын Еркеш Б.Б Төрийн байгууллага
2019.03.01 013 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Махайн Риза С.Н Төрийн байгууллага
2019.01.18 006 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша Х.Г Төрийн байгууллага
2019.03.05 015 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сеймуратын Еркеш З.Г Төрийн байгууллага
2019.02.18 011 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша А.Х Төрийн байууллага
2019.03.19 019 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша Ж.Х, Х.Х Төрийн байгууллага
2019.03.14 017 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сеймуратын Еркеш Б.Н Төрийн байгууллага
2019.04.26 025 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Махайн Риза Г.Б Төрийн байгууллага
2019.04.12 021 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша М.А Төрийн байгууллага
2019.04.29 027 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Махайн Риза Т.Г Төрийн байгууллага
2019.04.29 026 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша А.С Төрийн байгууллага
2019.05.23 031 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Махайн Риза Е.Х Төрийн байгууллага
2019.05.17 030 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Махайн Риза Д.А Төрийн байгууллага
2019.06.03 036 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша Х.С Төрийн байгууллага
2019.06.03 035 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша Х.Х Төрийн байгууллага
2019.06.19 043 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сеймуратын Еркеш Б ХХК Төрийн байгууллага
2019.06.10 042 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша А ХХК Төрийн байгууллага
2019.06.20 045 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша Төрийн бус байгууллага Төрийн байгууллага
2018.08.30 00028 Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвсүрэнгийн Ууганцэцэг Д.О, Ц.Б ОАЗД, ОАУБХ
2018.12.24 00001 Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттуулайн Болормаа "Э" ХХК ОАБӨСЗД, БӨСЗДТГ
2019.03.07 00012 Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Доржийн Сарангэрэл М.О ОАБӨСИТХ, БӨСЗД
2019.02.25 00011 Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвсүрэнгийн Ууганцэцэг "НӨТ" ХХК ОАЗД
2019.05.20 00014 Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттуулайн Болормаа Х.О ОАЗД
2018.04.06 221 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл ХХҮЕГ СС
2018.11.13 711 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “ЦШ” ХХК, Нийслэлийн Засаг дарга,
2018.09.24 586 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “ЖЮ” ХХК, АМГТ газрын Кадастрын хэлтэст
2018.10.29 584 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “ГМС” ХХК, АМГТГ, АМГТГ Кадастрын хэлтэст